Адміністративно-територіальний устрій та організація муніципального управління у США

Show simple item record

dc.contributor.author Мішина, Наталя Вікторівна
dc.contributor.author Мишина, Наталья Викторовна
dc.contributor.author Mishina, Natalya V.
dc.date.accessioned 2016-12-23T09:23:34Z
dc.date.available 2016-12-23T09:23:34Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Мішина Н. В. Адміністративно-територіальний устрій та організація муніципального управління у США // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Р .Л. Біла [та ін.] – МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. .– Вип. 26. – С. 116-123. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6672
dc.description Мішина Н. В. Адміністративно-територіальний устрій та організація муніципального управління у США // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Р .Л. Біла [та ін.] – МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. .– Вип. 26. – С. 116-123. ru_RU
dc.description.abstract Автор доходить висновку, що в США паралельно функціонують як органи муніципального управління загальної, так і спеціальної компетенції. Органи муніципального управління загальної компетенції організовані переважно згідно з адміністративно-територіальним поділом держави, який має певні особливості у деяких штатах. Органи муніципального управління спеціальної компетенції створюються виключно виходячи з мотивів суспільної необхідності та доцільності їхнього існування, тому адміністративно-територіальний поділ не завжди береться до уваги. Для США є характерним існування в системі муніципальних органів, створення яких є факультативним. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject адміністративно-територіальний поділ держави ru_RU
dc.subject органи місцевого самоврядування ru_RU
dc.subject система органів муніципального управління США ru_RU
dc.subject муніципальна корпорація ru_RU
dc.subject інкорпорація ru_RU
dc.subject административно-территориальное деление государства ru_RU
dc.subject органы местного самоуправления ru_RU
dc.subject система органов муниципального управления США ru_RU
dc.subject муниципальная корпорация ru_RU
dc.subject инкорпорация ru_RU
dc.subject administrative-territorial division of the State ru_RU
dc.subject local government bodies ru_RU
dc.subject US municipal administration system ru_RU
dc.subject municipal corporation ru_RU
dc.subject incorporation ru_RU
dc.title Адміністративно-територіальний устрій та організація муніципального управління у США ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record