Термін «органи самоорганізації населення»: законодавчий і доктринальний зміст

Show simple item record

dc.contributor.author Мішина, Наталя Вікторівна
dc.contributor.author Мишина, Наталья Викторовна
dc.contributor.author Mishina, Natalya V.
dc.date.accessioned 2016-12-23T13:59:07Z
dc.date.available 2016-12-23T13:59:07Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Мішина Н. В. Термін «органи самоорганізації населення»: законодавчий і доктринальний зміст // Право України. – 2008. – № 3. – С. 68-71. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6681
dc.description Мішина Н. В. Термін «органи самоорганізації населення»: законодавчий і доктринальний зміст // Право України. – 2008. – № 3. – С. 68-71. ru_RU
dc.description.abstract Резюмуючи наведені у статті міркування, автор доходить висновку про необхідність: а) на нормативному рівні визначити органи самоорганізації населення як представницькі органи, що створюються членами територіального мікроколективу, які мають право голосу на місцевих виборах, для вирішення питань місцевого значення переважно соціального, економічного або культурного характеру; б) уніфікувати дефініції органів самоорганізації населення в Законах України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про органи самоорганізації населення”; в) для визначення кола осіб, інтереси яких представляють органи самоорганізації населення, ввести в науковий обіг термін „територіальний мікроколектив”. сукупність фізичних осіб, між якими існують відносно стійкі прямі соціальні зв’язки, та які мають місце проживання на території відповідного населеного пункту, границі якої не співпадають з границями діяльності будь-якого органу місцевого самоврядування. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject органи самоорганізації населення ru_RU
dc.subject місцеве самоврядування ru_RU
dc.subject Закон України «Про органи самоорганізації населення» ru_RU
dc.subject територіальний мікроколектив ru_RU
dc.subject право голосу на місцевих виборах ru_RU
dc.subject органы самоорганизации населения ru_RU
dc.subject местное самоуправление ru_RU
dc.subject Закон Украины «Об органах самоорганизации населения» ru_RU
dc.subject территориальный микроколлектив ru_RU
dc.subject право голоса на местных выборах ru_RU
dc.subject organs of popular self-organization ru_RU
dc.subject local government ru_RU
dc.subject The Law of Ukraine "On Bodies of self-organization of the population" ru_RU
dc.subject territorial micro-society ru_RU
dc.subject the right to vote in local elections ru_RU
dc.title Термін «органи самоорганізації населення»: законодавчий і доктринальний зміст ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record