Стрельцов Євген Львович | Стрельцов Евгений Львович | Streltsov Ievgen Lvovych

Стрельцов Євген Львович | Стрельцов Евгений Львович | Streltsov Ievgen Lvovych

 


Nota bene! Also might be known as
Strelcov E. L. or Streltsov Ye. L.


доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук Ук­раїни, Заслужений діяч науки і техніки, вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»Детальніше ... 1. Стрельцов Евгений Львович – материал из Википедии – свободной энциклопедии

 2. Стрельцов Євген Львович – член-кореспондент НАПрН України, офіційний веб-сайт Національної академії правових наук України

 3. Стрельцов Євген Львович – Вчений секретар Південного регіонального наукового центру НАПрН України, офіційний веб-портал Національного університету «Одеська юридична академія»

 4. Стрельцов Евгений Львович – профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия», официальный сайт кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»


Недавние добавления

 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Миколаїв : Іліон, 2016)
  З використанням обраного методологічного принципу досліджується кримінальне право в якості правової бази для державної реакції (державно-правового впливу) на злочинність у її різноманітних формах. Проаналізовані окремі ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  В статті, з урахуванням результатів детального аналізу основних положень, які характеризують правову систему, правову сім’ю, правову історію, в тому числі і новітню історію кримінального права, представлено низку обґрунтованих ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Юрид. л-ра, 2014-06-13)
  Приводом для підготовки цієї публікації стала особа Чезаре Беккаріа та положення, які закладені в його знаменитій праці «Про злочини та покарання». З урахуванням цього, в статті аналізують загальні та більш спеціальні, ...
 • Кармазін, Юрій Анатолійович; Кармазин, Юрий Анатольевич; Karmazin, Yurii Anatoliiovych; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Астропринт, 2011)
  У статті будуть розглянуті положення нового Кримінального кодексу України.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Фенікс, 2016-10-27)
  Досліджується проблема певних складнощів щодо притягнення до міжнародно-правової відповідальності фізичних осіб.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Київ : Юрінком-Інтер, 2016-05-20)
  12 травня 2016 року у Лондоні відбувся Антикорупційний саміт, в результаті роботи якого було прийнято відповідне Комюніке. Це Комюніке, а також низка сукупних документів мають достатньо програмний характер і заслуговують ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Київ : Юрінком-Інтер, 2016-08-26)
  Затримання в Бразилії під час проведення Олімпійських ігор 2016 року групи осіб, яка займалась спекулятивною перепродажу квитків на спортивні змагання не тільки підкреслює продуктивну діяльність бразильської поліції, а й ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Київ : Юрінком-Інтер, 2016-04-08)
  В останній час у сфері спорту відбуваються події, які, в певній мірі ставлять під сумнів ті проголошенні соціально-високі цілі та необхідні соціальні результати, які покладаються на цю сферу соціального життя. Це: корупційні ...
 • Стрельцов, Евгений Львович; Стрельцов, Євген Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Запоріжжя : Просвіта, 2016)
  В статье высказываются слова глубокого уважения к двум выдающимся украинским юристам: герою Украины, профессору В. В. Сташису и д.ю.н., профессору Л. М. Стрельцову, личностям, которые прошли сложный жизненный путь и всегда ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Київ : Юрінком Інтер, 2017-01-27)
  В статті надається первинний коментар до виборів 45-го Президента США. Робиться спроба встановити хто і чому голосував за Дональда Трампа. Аналізується можливий змістовний зв'язок між Брексітом, виборами у США, виборами ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Київ : Ін Юре, 2010)
  У статті розглядаються правова сутність та соціальні завдання кримінального права. Звертається увага на обов’язкові вимоги, яких потрібно дотримуватися при криміналізації суспільно небезпечних діянь з метою створення якісної ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012)
  Досліджено основні тенденції розвитку кримінально-правової науки, визначено її завдання та функції, доведено вплив на розвиток кримінально-правової науки змісту і динаміки злочинності, загальної характеристики законодавства, ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню проблем поняття, сутності, ознак міжнародних конфліктів та їх видів. Також аналізуються визначення й ознаки неміжнародних озброєних конфліктів.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Харків : Тім Пабліш Груп, 2016)
  У статті аналізуються складні сучасні процеси правової інтеграції положень міжнародного, зарубіжного та національного законодавства на прикладі законодавства про кримінальну відповідальність. Звертається увага на спільні ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Херсон : Гельветика, 2014)
  У статті пропонується науковий погляд відносно складної кримінально-правової категорії.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Фенікс, 2012)
  В статті аналізуються, умовно кажучи, нові категорії спеціального суб’єкта та деякі положення, які напрацьовані кримінально-правовою теорією та законодавством для встановлення ознак такого суб’єкту.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  У статті аналізуються проблеми регулювання, за допомогою положень міжнародного та національного права, складних соціальних процесів, пов'язаних з охороною прав та свобод людини і громадянина.
 • Streltsov, Ievgen Lvovych; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович (Одеса : Фенікс, 2014)
  Law regulation is one of the basic tools in a state administration, which involves a system of legal methods and means of influence with the aim of fixing, protecting and developing social relations according to social ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті аналізуються поняття: «правовий вплив», «правове регулювання» і «правова регламентація» з метою упорядкування їх визначення та виявлення прямого зв’язку між цими поняттями та принциповими змістовними ознаками ...

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS