Стрельцов Євген Львович | Стрельцов Евгений Львович | Streltsov Yevhen Lvovych

Стрельцов Євген Львович | Стрельцов Евгений Львович | Streltsov Yevhen Lvovych

 


Nota bene! Also might be known as
Strelcov E. L. or Streltsov Ye. L.


доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук Ук­раїни, Заслужений діяч науки і техніки, вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»Детальніше ... 1. Стрельцов Евгений Львович – материал из Википедии – свободной энциклопедии

 2. Стрельцов Євген Львович – член-кореспондент НАПрН України, офіційний веб-сайт Національної академії правових наук України

 3. Стрельцов Євген Львович – Вчений секретар Південного регіонального наукового центру НАПрН України, офіційний веб-портал Національного університету «Одеська юридична академія»

 4. Стрельцов Евгений Львович – профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия», официальный сайт кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»


Recent Submissions

 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (ВД "Гельветика", 2018)
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Стрельцов, Є. Л. (Одеса, 2018)
  У статті, на думку автора, зазначено,що потрібна індивідуальна та колективна наукова дослідна робота, яка повинна бути спрямована на розробку, подальше удосконалення , в нашому випадку, кримінального права, приведення його ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ye. L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.; Kuzmin, E. E. (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019)
 • Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (Юридична література, 2019)
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (ПП "Фенікс", 2021)
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Стрельцова, Євдокія Джонівна; Стрельцова, Є. Д.; Стрельцова, Евдокия Джоновна; Streltsova, Yevdokiia D.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E. (Fundacja Lekarzy Polskich-Pro-Medica, 2021)
  The aim: The overall purpose of the research is to shed light on the evolving understanding of the concept of “health” in the legal field, attempting to identify its critical aspects. Materials and methods: The study ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L. (Миколаїв : МІП НУ "ОЮА", 2021)
  Розглядаються проблеми визначення та реалізації профілактичної функції у кримінально-правовій політиці та кримінальному законодавстві. Звертається увага на окремі важливі положення, які потребують свого врахування.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Законодавство України про кримінальну відповідальність (далі – кримінальне законодавство) в останні часи «відчуває» постійні спроби його удосконалення. Оцінку рівня сучасного кримінального законодавства можливо проводити ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L. (Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2019)
  Розглядаються умови та встановлений порядок надання «звичайним» суспільним відносинам правової форми, тобто «переведення» їх до категорії правовідносин. Наводяться критерії, які можливо використовувати при класифікації ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M.; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K.; Чорнозуб, Лариса Василівна; Чорнозуб, Л. В.; Чернозуб, Лариса Васильевна; Chornozub, Larysa V. (Editorial Primmate S. A. S.,, 2021)
  The main task of the article is to study a separate qualitative property criminal law its intelligibility. When solving the problem the definition of intelligibility of the criminal law taking into account genesis is ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen; Streltsov, Yevgen L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E. (Warsaw : «Aluna Publishing», 2019)
  Introduction: The study is devoted to the complex legal analysis of the crucial issues of criminal liability of medical professionals, including the problem of the definition of the socalled "medical crimes" and liability ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджується один з основних інститутів кримінального законодавства – злочин. Підкреслюється, що значне реформування політичного устрою, моделі функціонування економіки, спрямованості соціальної політики, які ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Kuzmin, Eduard E.; Кузьмін, Е. Е. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Кримінальне законодавство, незалежно від того, в якій формі воно існує (кодифікований нормативно-правовий акт чи низка законів, які передбачають кримінальну відповідальність), завжди має (повинно мати) цілий ряд основних ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Streltsov, Yevhen L. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Стрельцов, Євген Львович; Streltsov, Yevhen L.; Стрельцов, Є. Л.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, Viacheslav O.; Туляков, В. О.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Kuzmin, Eduard E.; Кузьмін, Е. Е. (Odesa : Helvetica, 2020)
  Criminal Law of Ukraine on punishment and other criminal measures is analysed in this training manual as a Part of scientific and educational project on formatting the academic background and training bachelors of law in ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Соловйова, Аліна Миколаївна; Соловйова, А. М.; Соловьева, Алина Николаевна; Soloviova, Alina M. (Prague, 2020)
  The article analyzes legal protection of property rights under the laws on Ukrainian lands. The author explores the point of view of several scientists who were contemporaries of the laws. The present study aims to investigate ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds