Стрельцов Євген Львович | Стрельцов Евгений Львович | Streltsov Yevhen Lvovych: Recent submissions

 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Стрельцова, Євдокія Джонівна; Стрельцова, Є. Д.; Стрельцова, Евдокия Джоновна; Streltsova, Yevdokiia D.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E. (Fundacja Lekarzy Polskich-Pro-Medica, 2021)
  The aim: The overall purpose of the research is to shed light on the evolving understanding of the concept of “health” in the legal field, attempting to identify its critical aspects. Materials and methods: The study ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L. (Миколаїв : МІП НУ "ОЮА", 2021)
  Розглядаються проблеми визначення та реалізації профілактичної функції у кримінально-правовій політиці та кримінальному законодавстві. Звертається увага на окремі важливі положення, які потребують свого врахування.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Законодавство України про кримінальну відповідальність (далі – кримінальне законодавство) в останні часи «відчуває» постійні спроби його удосконалення. Оцінку рівня сучасного кримінального законодавства можливо проводити ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L. (Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2019)
  Розглядаються умови та встановлений порядок надання «звичайним» суспільним відносинам правової форми, тобто «переведення» їх до категорії правовідносин. Наводяться критерії, які можливо використовувати при класифікації ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M.; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K.; Чорнозуб, Лариса Василівна; Чорнозуб, Л. В.; Чернозуб, Лариса Васильевна; Chornozub, Larysa V. (Editorial Primmate S. A. S.,, 2021)
  The main task of the article is to study a separate qualitative property criminal law its intelligibility. When solving the problem the definition of intelligibility of the criminal law taking into account genesis is ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen; Streltsov, Yevgen L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E. (Warsaw : «Aluna Publishing», 2019)
  Introduction: The study is devoted to the complex legal analysis of the crucial issues of criminal liability of medical professionals, including the problem of the definition of the socalled "medical crimes" and liability ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Streltsov, Yevhen L.; Стрельцов, Є. Л.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, Viacheslav O.; Туляков, В. О.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Kuzmin, Eduard E.; Кузьмін, Е. Е. (Odesa : Helvetica, 2020)
  Criminal Law of Ukraine on punishment and other criminal measures is analysed in this training manual as a Part of scientific and educational project on formatting the academic background and training bachelors of law in ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Соловйова, Аліна Миколаївна; Соловйова, А. М.; Соловьева, Алина Николаевна; Soloviova, Alina M. (Prague, 2020)
  The article analyzes legal protection of property rights under the laws on Ukrainian lands. The author explores the point of view of several scientists who were contemporaries of the laws. The present study aims to investigate ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Київ : Юрінком-Інтер, 2019-05-03)
  Вибори президента України 2019 року та прихід до влади представника не політичного істеблішменту, а особи з іншого соціального середовища, дають підстави дослідити досвід управлінської діяльності високого рівня саме ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (2017)
 • Оргкомітет Міжнародної науково-практичної конференції «Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації» (Одеса, 2018-10-26)
  Епілог Міжнародної науково-практичної конференції «Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації», яка відбулась 26 жовтня 2018 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» та ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Стрельцов, Євген Львович; Streltsov, Yevhen L. (Одеса : Юридична література, 2018)
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L. (Одеса : Фенікс, 2013)
  В статті розглядаються традиційні та нові проблеми взаємовідносин державного суверенітету та суверенітету особистості.
 • Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Е. Л.; Streltsov, E. L. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню проблем поняття, сутності, ознак міжнародних конфліктів та їх видів. Також аналізуються визначення й ознаки неміжнародних озброєних конфліктів
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Unknown author (Одеса, 2017-10-19)
  У збірнику містяться матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Концептуальні основи кримінальної законотворчості", яка проходила 19 жовтня 2017 р. У Національному університеті "Одеська юридична ...