Local Government and the Doctrine of Separation of Powers

Show simple item record

dc.contributor.author Мішина, Наталя Вікторівна
dc.contributor.author Мишина, Наталья Викторовна
dc.contributor.author Mishina, Natalya V.
dc.date.accessioned 2016-12-27T08:37:07Z
dc.date.available 2016-12-27T08:37:07Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Mishyna N. V. Local Government and the Doctrine of Separation of Powers // Юридический вестник. - 2004. - № 4. – С.100-103. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6710
dc.description Mishyna N. V. Local Government and the Doctrine of Separation of Powers // Юридический вестник. - 2004. - № 4. – С.100-103. ru_RU
dc.description.abstract У статті автор дійшов висновку, що з огляду на те, що на сучасному етапі в Україні триває муніципальна реформа, багато уваги приділяється підвищенню ефективності функціонування органів місцевого самоврядування. Для досягнення цієї мети деякі вчені пропонують застосувати теорію розподілу влад до місцевого самоврядування. Проте на рівні окремих монографій, статтей - ця проблема не досліджується. Цю статтю присвячено аналізу можливості використання теорії розподілу влад на рівні місцевого самоврядування (переважно на прикладі муніципального управління в США). У висновках наводяться аргументи на користь того, що теорія розподілу влад в її сучасному вигляді не може бути застосована до місцевого самоврядування. Але уявляється можливою адаптація до нього деяких елементів системи стримувань і противаг. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject local government ru_RU
dc.subject municipal reform ru_RU
dc.subject doctrine of separation of powers ru_RU
dc.subject the city council ru_RU
dc.subject the administrative branch ru_RU
dc.subject government of the foreign countries ru_RU
dc.subject местное правительство ru_RU
dc.subject муниципальная реформа ru_RU
dc.subject доктрина разделения властей ru_RU
dc.subject городской совет ru_RU
dc.subject административное подразделение ru_RU
dc.subject правительство зарубежных стран ru_RU
dc.subject місцевий уряд ru_RU
dc.subject муніципальна реформа ru_RU
dc.subject доктрина поділу влади ru_RU
dc.subject міська рада ru_RU
dc.subject адміністративний підрозділ ru_RU
dc.subject уряд зарубіжних країн ru_RU
dc.title Local Government and the Doctrine of Separation of Powers ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record