Аленін Юрій Павлович: бібліографічний покажчик

Show simple item record

dc.contributor.author Стефанчишена, Тетяна Михайлівна
dc.contributor.author Стефанчишена, Татьяна Михайловна
dc.contributor.author Stefanchyshena, Tetyana M.
dc.contributor.author Єленич, Світлана Іграфівна
dc.contributor.author Еленич, Светлана Играфовна
dc.contributor.author Yelenich, Svitlana I.
dc.contributor.editor Ківалов Сергій Васильович
dc.contributor.editor Кивалов Сергей Васильевич
dc.contributor.editor Kivalov Serhii V.
dc.contributor.editor Солодухіна Марія Миколаївна
dc.contributor.editor Солодухина Мария Николаевна
dc.contributor.editor Soloduhina Maria M.
dc.contributor.editor Ульянова Галина Олексіївна
dc.contributor.editor Ульянова Галина Алексеевна
dc.contributor.editor Ulianova Galina O.
dc.date.accessioned 2016-12-29T13:52:02Z
dc.date.available 2016-12-29T13:52:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Аленін Юрій Павлович : біобібліографічний покажчик / уклад.: С. І. Єленич, Т. М. Стефанчишена ; наук. ред.: С. В. Ківалов, М. М. Солодухіна, Г. О. Ульянова ; НУ ОЮА, наук. б-ка. — Одеса : Юридична література, 2016. — 104 с. — (Серія «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» ; вип. 25). ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6737
dc.description Аленін Юрій Павлович : біобібліографічний покажчик / уклад.: С. І. Єленич, Т. М. Стефанчишена ; наук. ред.: С. В. Ківалов, М. М. Солодухіна, Г. О. Ульянова ; НУ ОЮА, наук. б-ка. — Одеса : Юридична література, 2016. — 104 с. — (Серія «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» ; вип. 25). ru_RU
dc.description.abstract Покажчик продовжує серію «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» і присвячений науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у сфері кримінального процесу та криміналістики Юрія Павловича Аленіна. Підготовка видання проводилася за фондами бібліотеки НУ ОЮА, електронними каталогами бібліотек України та зарубіжжя. У виданні вмішено публікації Ю. П. Аленіна з актуальних проблем кримінально-процесуальної науки останніх років. Усі виявлені публікації описано за існуючими правилами. Матеріал розділів розташований за хронологією публікацій та алфавітом. У межах року розміщено у такій послідовності: книги, статті із книг, збірників, журналів. Бібліографічні описи супроводжуються цитатами з текстів публікацій та анотаціями. Для книг, які знаходяться у фонді НБ НУ ОЮА, додається шифр зберігання (УДК). Відбір матеріалів закінчено 7 вересня 2016 р. Повнотекстові версії документів, включених до покажчика, містять посилання на адреси сайтів, де їх можна знайти, використовуючи пошукову систему. Видання, не переглянуті de visu, відмічені астериском. Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика наукових праць, переліку періодичних та продовжуваних видань, покажчика співавторів та списку абревіатур. Для науковців, широкого загалу читачів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject бібліографія ru_RU
dc.subject юридична бібліографія ru_RU
dc.subject Аленін Юрій Павлович ru_RU
dc.subject розслідування ru_RU
dc.subject виявлення та розслідування осередків злочинів ru_RU
dc.subject член-кореспондент Національної академії правових наук України ru_RU
dc.subject доктор юридичних наук ru_RU
dc.subject професор ru_RU
dc.subject розслідування тяжких злочинів ru_RU
dc.subject слідчі дії ru_RU
dc.subject библиография ru_RU
dc.subject юридическая библиография ru_RU
dc.subject Аленин Юрий Павлович ru_RU
dc.subject расследование ru_RU
dc.subject выявление и расследование очагову преступлений ru_RU
dc.subject член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины ru_RU
dc.subject доктор юридических наук ru_RU
dc.subject профессор ru_RU
dc.subject расследования тяжких преступлений ru_RU
dc.subject следственные действия ru_RU
dc.subject bibliography ru_RU
dc.subject juridical bibliography ru_RU
dc.subject Alenin Yurii Pavlovych ru_RU
dc.subject investigation ru_RU
dc.subject detection and investigation of crimes cells ru_RU
dc.subject corresponding member of National Academy of Sciences of Ukraine ru_RU
dc.subject Doctor of Law ru_RU
dc.subject professor ru_RU
dc.subject investigation of serious crimes ru_RU
dc.subject investigative actions ru_RU
dc.title Аленін Юрій Павлович: бібліографічний покажчик ru_RU
dc.type Preprint ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Біобібліографічні покажчики
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​

Show simple item record