Розвиток інноваційного потенціалу держави: проблеми вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Бабенко, В. А.
dc.contributor.author Babenko, V. A.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-01-28T10:13:05Z
dc.date.available 2017-01-28T10:13:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Бабенко В. А. Розвиток інноваційного потенціалу держави: проблеми вищої освіти / В. А. Бабенко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 424-426. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6796
dc.description Бабенко В. А. Розвиток інноваційного потенціалу держави: проблеми вищої освіти / В. А. Бабенко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 424-426. ru_RU
dc.description.abstract Вирішуючи проблему вищої овіти, автор статті надає свої міркування щодо покращання цього процесу. Він пропонує з метою вдосконалення нормативно-правової бази розробити Освітній Кодекс,для вдосконалення якості освіти адаптувати освітньо-кваліфікаційні рівні випускників ВНЗ України до європейьких стандартів; проводити постійний моніторинг підготовки фахівців у вишах шляхом рейтингового оцінювання; передбачати фінансування на будівництво, ремонт, експлуатацію гуртожитків за рахунок створення Фонду розвитку освіти. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject система вищої освіти ru_RU
dc.subject інноваційний потенціал держави ru_RU
dc.subject проблеми вищої освіти ru_RU
dc.subject система высшего образования ru_RU
dc.subject инновационный потенциал государства ru_RU
dc.subject проблемы высшего образования ru_RU
dc.subject higher education system ru_RU
dc.subject innovative potential state ru_RU
dc.subject problems of higher education ru_RU
dc.title Розвиток інноваційного потенціалу держави: проблеми вищої освіти ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record