Щодо співвідношення структури права та його наднаціонального виміру (європейський контекст)

Show simple item record

dc.contributor.author Вишняков, О. К.
dc.contributor.author Vishnyakov, O. K.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-01-29T11:01:45Z
dc.date.available 2017-01-29T11:01:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Вишняков О. К. Щодо співвідношення структури права та його наднаціонального виміру (європейський контекст) / О. К. Вишняков // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 286-288. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6822
dc.description Вишняков О. К. Щодо співвідношення структури права та його наднаціонального виміру (європейський контекст) / О. К. Вишняков // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 286-288. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті вважає, що варто підкреслити органічний зв’язок приватного права ЄС та наднаціонального виміру права ЄС взагалі, в результаті чого відбувається конвергенція публічного та приватного права. Разом з тим, можна також підтвердити, що право ЄС є якщо не прямим, то принаймні опосередкованим наступником римського приватного права. Щодо українського контексту, то процес повернення від соціалістичного цивільного права до базових засад та категорій, так би мовити, «стандартів» римського приватного права (що почався з прийняттям нового цивільного кодексу України) є в той же час й процесом інтеграційної «європеїзації» українського приватного права. На цю обставину та про неприпустимість відступлення від цих орієнтирів варто зважати у про¬цесі подальшого розвитку українського права, зокрема цивільного та комерційного права, та в цілому у процесі адаптації до права ЄС, який зараз, після завершення розробки Угоди про асоціацію з ЄС та підписання ряду її положень, набуває нової динаміки та «тренду» до більш високого ступеня — гармонізації та уніфікації щодо наднаціонального європейського правового поля. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject співвідношення структури права та його наднаціонального виміру ru_RU
dc.subject соотношение структуры права и его наднационального измерения ru_RU
dc.subject наднациональное право ЕС ru_RU
dc.subject наднаціональне право ЄС ru_RU
dc.subject the ratio of the right structure and its transnational dimension ru_RU
dc.subject supranational EU law ru_RU
dc.title Щодо співвідношення структури права та його наднаціонального виміру (європейський контекст) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record