Педагогічні умови формування екологічного світогляду студентів юридичних спеціальностей

Show simple item record

dc.contributor.author Воскобій, О. Л.
dc.contributor.author Воскобий, О. Л.
dc.contributor.author Voskobiy, O. L.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-01-29T12:18:34Z
dc.date.available 2017-01-29T12:18:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Воскобій О. Л. Педагогічні умови формування екологічного світогляду студентів юридичних спеціальностей / О. Л. Воскобій // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 518-520. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6829
dc.description Воскобій О. Л. Педагогічні умови формування екологічного світогляду студентів юридичних спеціальностей / О. Л. Воскобій // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 518-520. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті вважає, що формування екологічного світогляду студентів юридичних спеціальностей є ефективним у разі забезпечення відповідних педагогічних умов: підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань формування екологічного світогляду студентів юридичних спеціальностей, включення до навчальних робочих програм з різних дисциплін екологічної складової; інтеграція знань на міжпредметному рівні, забезпечення комплексного впливу на формування складових екологічного світогляду в ході застосування сучасних інтерактивних технологій навчання та форм розвитку екологічної активності; організація екологічних клубів та гуртків, науково-дослідницької роботи студентів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject екологічни світогляд студентів юридичних спеціальностей ru_RU
dc.subject экологическое мировоззрение студентов юридических специальностей ru_RU
dc.subject ecological outlook of students of legal specialties ru_RU
dc.title Педагогічні умови формування екологічного світогляду студентів юридичних спеціальностей ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record