Становлення концепції інститутів політичного транзиту в сучасній політичній науці

Show simple item record

dc.contributor.author Гаджиєва, Д. В.
dc.contributor.author Гаджиева, Д. В.
dc.contributor.author Gadjieva, D. V.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-01-30T07:13:45Z
dc.date.available 2017-01-30T07:13:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Гаджиєва Д. В. Становлення концепції інститутів політичного транзиту в сучасній політичній науці / Д. В. Гаджиєва // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 191-193. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6831
dc.description Гаджиєва Д. В. Становлення концепції інститутів політичного транзиту в сучасній політичній науці / Д. В. Гаджиєва // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 191-193. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті констатує, що інститути політичного транзиту входять до політичної системи суспільства, є інститутами участі в структурі громадянського суспільства і виконують функцію оформлення політичного транзиту в середині країни. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject інститути політичного транзиту ru_RU
dc.subject політичні інститути ru_RU
dc.subject становлення концепції інститутів політичного транзиту в сучасній політичній науці ru_RU
dc.subject институты политического транзита ru_RU
dc.subject политические институты ru_RU
dc.subject становление концепции институтов политического транзита в современной политической науке ru_RU
dc.subject institutions of political transition ru_RU
dc.subject political institutions ru_RU
dc.subject the emergence of the concept of political transition institutions in modern political science ru_RU
dc.title Становлення концепції інститутів політичного транзиту в сучасній політичній науці ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record