Відновна функція юридичної відповідальності (на прикладі ювенальної відповідальності)

Show simple item record

dc.contributor.author Грігорова, Г. Л.
dc.contributor.author Григорова, Г. Л.
dc.contributor.author Grigorova, G. L.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-01-30T13:52:40Z
dc.date.available 2017-01-30T13:52:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Грігорова Г. Л. Відновна функція юридичної відповідальності (на прикладі ювенальної відповідальності) / Г. Л. Грігорова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 99-101. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6845
dc.description Грігорова Г. Л. Відновна функція юридичної відповідальності (на прикладі ювенальної відповідальності) / Г. Л. Грігорова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 99-101. ru_RU
dc.description.abstract Автор в роботі зазначає, що відновна функція юридичної відповідальності є однією із провідних у процесі реалізації ювенальної відповідальності, адже має на своїй меті не тільки відновлення первісного, існуючого до правопорушення правового положення, а й включає залучення неповнолітнього як активного суб’єкта у процесі такого відновлення, що направлено на превенцію його делінквентної поведінки у майбутньому. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject відновна функція юридичної відповідальності ru_RU
dc.subject ювенальна відповідальность ru_RU
dc.subject категорія «функція юридичної відповідальності» ru_RU
dc.subject восстановительная функция юридической ответственности ru_RU
dc.subject restorative function of legal responsibility ru_RU
dc.subject ювенальная ответственность ru_RU
dc.subject категория "функция юридической ответственности" ru_RU
dc.subject juvenile responsibility ru_RU
dc.subject category "feature of legal responsibility" ru_RU
dc.title Відновна функція юридичної відповідальності (на прикладі ювенальної відповідальності) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record