Періодичні видання

Періодичні видання

 

Пункты данного раздела

Последние добавления

 • Кріль, Роман Володимирович; Криль, Роман Владимирович; Kril, Roman V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  В даній статті розглядається процес формування принципу свободи транзиту як одного з ключових принципів сучасного міжнародного права. Аналізуються основні етапи розвитку свободи транзиту, включаючи свободу ...
 • Великодний, Д. В.; Великодний, Д. В.; Velykodnyi, Dmytro (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  В статті проаналізовано особливості законодавства, що регулює розгляд кримінальних проваджень в спрощеному порядку в суді першої інстанції таких країн Східної Європи, як Молдова та Білорусь. Визначено умови, порядок та ...
 • Владимиренко, І. В.; Владимиренко, И. В.; Vladimirenko, Igor (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Зроблено спробу виявлення та систематизації принципів адміністративного судочинства. З цією метою проаналізовано вітчизняні нормативні акти, а також практику Європейського суду з прав людини. Комплексний, системний аналіз ...
 • Боксгорн, А. В.; Боксгорн, А. В.; Boxgorn, A. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Питання фінансової незалежності органів місцевого самоврядування через призму бюджетної децентралізації набуває все більшої актуальності. На сьогоднішній день характерним є постійне зростання частки місцевих податків і ...
 • Антошина, Ірина Володимирівна; Антошина, Ирина Владимировна; Antoshina, Irina (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті мова йде про можливості права, коли основним об’єктом людської діяльності стає обмін інформацією. Розглянуто Інтернет як один з інформаційних каналів формування правової культури та правової свідомості особистості ...
 • Долженков, О. В.; Долженко, А. В.; Dolzhenkov, Olexandr (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті, на підставі аналізу чинного законодавства, яким визначено правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України, результатів діяльності зі створення ...
 • Батанова, Людмила Олександрівна; Батанова, Людмила Александровна; Batanova, Liudmyla O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена розгляду системи адміністрування митних платежів, виявленню шляхів підвищення результативності адміністрування митних платежів у контексті сучасних державних реформ в Україні на шляху до євроінтеграції. ...
 • Комаров, Олег Володимирович; Комаров, Олег Владимирович; Komarov, Oleg V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена проблемі невизначеності практики правозастосування законодавчих положень в частині, що регулюють юридичний статус, права та обов’язки декларанта та уповноважених ним осіб під час митного ...
 • Прокопенко, Віктор Валерійович; Прокопенко, Виктор Валерьевич; Prokopenko, Victor V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена характеристиці послідовних дій відповідних осіб у разі здійснення літаком вимушеної посадки. Акцентується увага на використанні неоднакової термінології в законодавчому і підзаконному актах ...
 • Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalia O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей протидії корупції в митних органах Державної фіскальної служби України. Визначаються характерні риси та форми прояву корупції в митних органах. Розглядаються завдання та ...
 • Карпенко, Анна Леонидовна; Карпенко, Ганна Леонідівна; Karpenko, Hanna L. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена висвітленню основних положень експертизи та висновка експерта в митній справі, а також особливостям та порядку призначення експертизи, одержання проб та зразків для проведення експертизи. Експертиза ...
 • Анненко, О. С.; Анненко, А. С.; Annenko, O.; Зубаков, П. М.; Зубаков, П. М.; Zubakov, P. M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті аналізуються вимоги, котрим повинен відповідати педагог, який запрошується для участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні за участі неповнолітнього. Педагог повинен мати педагогічну ...
 • Калаянова, Любов Вікторівна; Калаянова, Любовь Викторовна; Kalayanova Lyubov V., / (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Питання щодо осмислення терміну «спеціальні знання» та його змістовного сповнення майже півстоліття системно порушується в професійних юридичних колах. Наукові здобутки і відкриття вносять корективи, які, в основному, ...
 • Баланюк, Олексій Валентинович; Баланюк, Алексей Валентинович; Balanyuk, Olexiy (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню та аналізу актуальних питань використання інформації про спосіб підготовки до вчинення та приховування різних видів злочинів, а також факторів, які впливають на побудову типових моделей ...
 • Калаянова, О. Д.; Калаянова, О. Д.; Kalayanova, O. D. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Класична криміналістична наука у своєму специфічному предметі має низку положень, які потребують коректив через адаптацію новітніх досягнень інших галузевих знань, зокрема, природничих. Пріоритетність пошуку бездоганних ...
 • Кравчук, В. О.; Kravchuk, Kravchuk; Кравчук, В. А. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті розглянуто питання притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів України та деяких країн СНД, як особливої категорії державних службовців в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан. ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню історії становлення професійних стандартів для моряків, а також наступного їх закріплення у національному законодавстві держав та міжнародних угодах. Відзначається роль Міжнародної ...
 • Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormych, Borys A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
  Стаття присвячена аналізу базових елементів концепції глобального адміністративного права, яка була запропонована на початку 2000-х років для пояснення правових аспектів феномену глобального управління. Розглядаються ...
 • Ishchenko, Viktoriia; Ищенко, Виктория; Іщенко, Вікторія (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
  Russian invasion into Ukraine, which resulted in annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol in 2014, has created a wide range of complex legal issues, in particular those related to protection ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetiana V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню заходів адміністративного примусу (адміністративного попередження, адміністративного припинення та адміністративної відповідальності), що здійснюються у внутрішніх водах, територіальному морі ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS