Періодичні видання

Періодичні видання

 

Пункты данного раздела

  • Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), І. В. Сафін (заст. голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА" , ГО "МА Святий ...
  • Засновано у 2014 році Національним університетом «Одеська юридична академія».
  • Засновано у 2012 році Національним університетом «Одеська юридична академія».
  • Збірник наукових праць що видається з 2013 р. У 2014 році, починаючи з Випуску 4, видання перетворено в науково-практичний журнал і отримало ISSN 2312-3192. До Вип. 4 видання розміщується в розділі "Збірники наукових праць" ...
  • Засновано у 2006 році Національним університетом «Одеська юридична академія».
  • Засновано у 1993 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

Последние добавления

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS