Періодичні видання

Періодичні видання

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Колдунов, Я. В.; Koldunov, Ya. V. (2017)
  У статті розглядається осмислення концептуальної конструкції «дика природа» в сучасній науковій літературі. Дається аналіз підходів до розуміння дикої природи, які ґрунтуються на розумінні дикої ...
 • Хамар, У. В.; Khamar, U. V. (2017)
  У статті досліджено історію розвитку дискусії щодо вічності світу. Унаслідок дослідження обґрунтовано, що як значущі (тобто такі, які можуть стати підставою для узагальнення) можуть бути виокремлені такі періоди щодо ...
 • Іванова, Т. В.; Иванова, Т. В.; Ivanova, T. V. (2017)
  У статті представлена конструктивістська парадигма у соціології. Соціальний конструктивізм описується як процес вбудовування об’єкта у систему культурних означень та соціальних закономірностей. Об’єкт розглядається як ...
 • Ивакин, А. А.; Івакін, О. А.; Ivakin, A. A.; Ожерельев, В. П.; Ozherelyev, V. P. (2017)
  На каждом очередном витке собирания, накопления и осмысливания знаний о Человеке, Земле и Вселенной, древние мыслители и современные учёные, независимо друг от друга, закономерно и неизбежно приходят к унитарной ...
 • Іщук, Н. В.; Ищук, Н. В.; Ishchuk, N. V. (2017)
  Стаття присвячена розгляду феномена спілкування в контексті компліментарності богослов’я спілкування та релігійної філософії. Доводиться спільність ключових положень цих двох парадигм, що походить із розуміння ...
 • Ісакова, О. І.; Исакова, Е. И.; Isakovа, E. I. (2017)
  Зазначена стаття присвячена аналізу віртуальної культури як феномена глобалізації. Віртуальність, яка є властивістю людської свідомості, завдяки інформаційним технологіям стає новою формою культурного вираження. ...
 • Гренишен, А. М.; Grenyshen, A. M. (2017)
  Аналізується вплив імперського релігійного універсалізму на світогляд інтелектуала ХІХ ст., підданого російського царя, на прикладі Т. Шевченка, який використовував у політико-ідеологічній боротьбі сюжети з Біблії. ...
 • Горбань, Р. А.; Gorban, R. A. (2017)
  У статті вперше персоналістичне вчення католицького філософа Ч.С. Бартніка, зокрема тлумачення ним категорії буття, розглядається не з позиції богослов’я, а на засадах релігієзнавчої науки. Зазначається, що ...
 • Фостер, Л. Ф.; Foster, L. F.; Олійник, О. В.; Oliinyk, O. V. (2017)
  У статті запропоновано різноманітні концептуальні моделі та актуальні показники соціологічного виміру розвитку громадянського суспільства. Визначені групи показників, що описують громадянське суспільство, які ...
 • Ель Гуессаб, Карім; Эль Гуэссаб, Карим; El Guessab, Karim (2017)
  Стаття присвячена питанню багаторівневості і багатомірності людини арабського світу. З’ясовано значення священних книг (Корану, Сунни) і шаріату в житті арабів. Детально проаналізовано явища і чинники, якими зумовлені ...
 • Долгочуб, А. Ю.; Dolhochub, A. Yu. (2017)
  В цій статті розглядається проблема класифікації феномена секуляризації. Враховуючи довгу історію вивчення секуляризації і багатозначність терміну, для зручності дослідників були створені класифікації підходів до секуляризації. ...
 • Діденко, Л. В.; Диденко, Л. В.; Didenko, L. V.; Кондрашова-Діденко, В. І.; Кондрашова-Диденко, В. И.; Kondrashova-Didenko, V. I. (2017)
  У статті розглянуті природа і зміст феномена «відповідальність». Відповідальність охарактеризована через різні візії (філософські та економічні). Обґрунтовано, що відповідальність є завжди соціальною, оскільки ...
 • Чорноморець, Є. М.; Черноморец, Е. М.; Chornomorets, E. M. (2017)
  Поняття символу є центральним для візантійської патристичної естетики. Візантійська патристична теорія образу розробляється на основі онтологічних принципів теоцентризму та персоналізму з використанням ...
 • Бичков’як, О. В.; Бычковьяк, Е. В.; Bychkovyak, O. V. (2017)
  У статті проаналізовані основні значення поняття «символ»: від його первісного значення до сучасних. Зроблено спробу показати генезу поняття символу, специфіку його трактування в культурологічному аспекті. ...
 • Богун, М. О.; Богун, Н. А.; Bohun, М. О. (2017)
  У статті робиться спроба розширити список архетипів, сформульованих К.Г. Юнгом, завдяки тим, що визначають колективне підсвідоме людей у площині потестарних відносин, зокрема взаємовідносинам рівня «влада – ...
 • Авер’янова, Н. М.; Аверьянова, Н. Н.; Averianova, N. N. (2017)
  Історичний досвід переконливо демонструє, що за допомогою впливу на суспільну свідомість можна досягти значних результатів у напрямі формування певних ідеалів, цінностей, духовних потреб, стереотипів і ...
 • Климко, І. Г.; Климко, И. Г.; Кlimkо, I. G. (2017)
  Стаття присвячена актуальній проблемі рекламних комунікацій у туризмі, що здійснюють інформативно-гармонізуючи та креативні функції, орієнтовані на специфіку туристичної діяльності. Реклама набуває ознак ...
 • Заремба, Е. М.; Zaremba, E. M. (2017)
  З’ясовано богословсько-канонічні підстави необхідності отримання автокефального статусу Українським Православ’ям. Проведено розвідку ключових першопричин та канонічної правомірності створення УПЦ КП, основою яких є 34 ...
 • Troitska, O. M.; Троїцька, О. М.; Троицкая, О. М.; Lytvyna, Yu. S.; Литвина, Ю. С. (2017)
  In the article the problem of dialogue an dialogicality introduction into the learning process is considered. There has been marked the dialogicality is a natural man’s quality and it is considered as a capacity ...
 • Тарасюк, Л. С.; Tarasyuk, L. S. (2017)
  В умовах сучасної соціокультурної реальності, коли попередні світоглядні ідеали втратили своє значення, а суспільство має величезну потребу в нових ціннісних настановах, дослідження проблеми цілісності ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds