Періодичні видання

Періодичні видання

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Капіца, В. Ф.; Капица, В. Ф.; Kapitsa, V. F. (2016)
  У статті на основі інноваційних розробкок креативно-синергетичних засад системно подано ноосферогенезис буття в його онтологічно-ноосферній структурі «багатоприродності» й космосферній вимірності. Представлено первинний ...
 • Качмар, О. В.; Качмар, А. В.; Kachmar, O. V. (2016)
  У статті розглянуто різні види мобінгу, розкрито причини, механізми виникнення, здійснено короткий науковий екскурс до першоджерел проблеми, виокремлено наслідки, накреслено шляхи запобігання мобінгу й методи ...
 • Кабальський, Р. О.; Кабальский, Р. А.; Kabalskyi, R. A. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню нормативності як особливого феномена соціальної реальності. Автором доводиться, що питання про основоположні закономірності протікання процесів у природі та суспільстві існувало ...
 • Дерев’янчук, Ю. І.; Деревянчук, Ю. И.; Derevianchuk, Y. I. (2016)
  Стаття розглядає питання богословської візії Таїнства Христового Вознесіння в ранніх проповідях Отців Церкви. Метою дослідження є виділення основних рис христологічної парадигми в контексті богословської думки ...
 • Дем’янюк, М. Б.; Демянюк, М. Б.; Demianiuk, M. B. (2016)
  Предметом статті є осмислення функціонування слова в літературному тексті як першооснови будь-якого наративного фрагмента й риторичної фігури, що прагне активізувати увагу читача. Досліджується матриця, яка ...
 • Чорна, Л. В.; Чёрная, Л. В.; Chorna, L. V. (2016)
  Проблема ідеалу залишається у ХХІ столітті не менш актуальною для дослідження, ніж у попередні часи. Взаємозв’язок ідеалу та його практичного втілення є гострою темою для дискусій на межі зміни світоглядної ...
 • Бурий, А. Р.; Бурый, А. Р.; Buryi, A. R. (2016)
  У статті досліджено ключові бінарні смислові структури в російській культурі її «золотого» періоду. Зокрема, актуалізовано суперечливість полеміки західників і слов’янофілів, які пропонували ідеалізовані шляхи ...
 • Батракіна, Є. Є.; Батракина, Е. Е.; Batrakina, E. E. (2016)
  У статті розкрито парадоксальну природу ідеї несумірності концептуальних схем. Розглянуто становлення уявлень про несумірність і виділено два підходи у вирішенні цієї проблеми: каркаси несумірні й кожен ...
 • Бабаев, Э. А.; Бабаєв, Е. А.; Babayev, E. A. (2016)
  Хазары – конгломерат народов, основавших большую империю, размещенную на широких территориях вдоль Урала и Волги. В мировой истории этот период запомнился в основном религиозным разнообразием и военно-политической ...
 • Атаманюк, З. М.; Atamaniuk, Z. M. (2016)
  Дослідження проблем свободи дає суспільству знання про його сучасний стан і перспективи його подальшого розвитку. Духовний і соціальний досвід розвитку людства показав, що рівність можлива тільки як рівність у свободі. ...
 • Чжань, Сінь; Чжань, Синь; Zhang, Xin (2017)
  Досліджено теоретичні питання філософських поглядів О. Новицького як представника Київської філософської школи в контексті вимог сучасності і трансформаційних перетворень українського суспільства. Встановлено, що сучасна ...
 • Троїцька, Т. С.; Троицкая, Т. С.; Troitska, T. S.; Тараненко Г. Г.; Taranenko G. G. (2017)
  Розглянуто питання гармонійності та цілісності людини, яка мислиться як головний предмет «ренесансу» проблеми цінностей. Зазначено, що важливою умовою конституювання цілісності людини є рівень «потужності» ...
 • Тетерятников, К. В.; Teteryatnikov, K. V. (2017)
  Статтю присвячено темі протестантської трудової етики в українському соціально-політичному контексті. Протестантська трудова етика є феноменом, який вплинув на західноєвропейський капіталізм. Виходячи з уявлення про те, ...
 • Спис, О. А.; Spys, O. A. (2017)
  У статті досліджується роль церкви у процесі формування української нації. Показано, що будь-які історичні спроби створити на українських землях єдину християнську національну церкву закінчувалися поразкою. А релігія ...
 • Сосуновський, В. С.; Сосуновский, В. С.; Sosunovsky, V. S. (2017)
  Статтю присвячено проблемі розвитку територіальної громади на сучасному етапі. Автор аналізує підходи до розуміння сутності територіальної громади, її атрибутів, проблем функціонування, тенденцій розвитку. ...
 • Слюсар, В. М.; Слюсар, В. Н.; Slyusar, V. M. (2017)
  У статті розкривається зміст провокації як соціального феномена, визначено складові ситуації провокації. Показано особливості тлумачення поняття «провокація» в юридичних, політологічних, історичних, психологічних ...
 • Шевель, А. О.; Шевель, А. А.; Shevel, A. O. (2017)
  У статті розкриваються витоки українського гуманізму, аналізується творча спадщина мислителів Київської Русі (Іларіона Київського, Климента Смолятича, Кирила Туровського), П. Юркевича, Л. Зизанія, М. Костомарова, ...
 • Шедяков, В. Е.; Шедяков, В. Є.; Shedyakov, V. E. (2017)
  В глобальном масштабе ойкумена создала предпосылки для кардинальной гуманизации общественных отношений. Наращивание технотронной мощи превращает гуманизацию в коренной вопрос выживания. Тенденции ...
 • Шаравара, О. О.; Sharavara, O. O. (2017)
  У статті аналізуються світоглядні настанови, формування яких зумовлено четвертою промисловою революцією. Підкреслюється, шо соціалізація сучасної людини та формування її світоглядного горизонту повинні ...
 • Романкова, Л. М.; Романкова, Л. Н.; Romankova, L. N. (2017)
  У статті проаналізовано вимоги до виховання «людини культури» в майбутніх фахівців у просторі ВНЗ. Зазначено, що культурологічна сфера має два джерела впливу на формування особистості: наука живить процес навчання, а ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds