Browsing Періодичні видання by Title

Browsing Періодичні видання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharitonova, Olena I.; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulianova, Halyna O. (2014)
  У статті досліджено поняття наукового плагіату, закріплене у Законі України «Про вищу освіту». Розкрито наслідки виявлення наукового плагіату у дисертаціях на здобуття наукового ступеня. Визначено питання, які ...
 • Кіцул, М. О.; Кицул, М. А.; Kitsul, M. O. (2017)
  У статті досліджується система релігійних цінностей, яка є основою для сучасної католицької педагогіки. Установлюється, що фундаментальними в соціальній доктрині католицької церкви визнаються чотири «соціальні цінності» ...
 • Бойчук, Андрій Юрійович; Бойчук, Андрей Юрьевич; Boichuk, Andriy Yu. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
  В статті проаналізовано законодавство України радянського періоду, що передбачало юридичну відповідальність за екологічні правопорушення. Застосування аксіологічного підходу надало можливість зробити низку ...
 • Меджидова, Н. Г.; Medzhidova, N. H. (2017)
  В статье рассматриваются проблемы современной философской антропологии. Несмотря на огромный накопленный материал в сфере антропологического знания, до сих пор остается открытой проблема постижения сущности ...
 • Півторак, Г. Ф.; Пивторак, Г. Ф.; Pivtorak, G. F. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню проблеми забезпечення реального зв’язку між державою та суднами, яка сьогодні є однією з ключових невирішених проблем сучасного морського права, що впливає на подальший розвиток майже усіх ...
 • Єремєєва, Ірина Анатоліївна; Еремеева, Ирина Анатольевна; Eremeeva, Iryna A. (Одеса, 2017)
  Аналізуються підходи до визначення сутнісних характеристик міжнародних конфліктів у сучасній науці. Визначені критерії класифікації, охарактеризовані основні типи міжнародних конфліктів. Зазначена залежність вибору способів ...
 • Unknown author (2014)
  У першому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології. Серія: Філософія» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, ...
 • Unknown author (2016)
  У десятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2016)
  В одинадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2016)
  У дванадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2016)
  У тринадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2016)
  У чотирнадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, ...
 • Unknown author (Одеса, 2017)
  У п’ятнадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2014)
  У другому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології. Серія: Філософія» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, ...
 • Unknown author (2015)
  У третьому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2015)
  У четвертому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2015)
  У п’ятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмір- ковують ...
 • Unknown author (2015)
  У шостому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2015)
  У сьомому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Unknown author (2015)
  У восьмому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...