Митні режими переробки товарів в українському законодавстві: історія та сучасність

Show simple item record

dc.contributor.author Прокопенко, В. В.
dc.contributor.author Prokopenko, V. V.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-02-04T08:29:02Z
dc.date.available 2017-02-04T08:29:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Прокопенко В. В. Митні режими переробки товарів в українському законодавстві: історія та сучасність / В. В. Прокопенко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 344-346. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7006
dc.description Прокопенко В. В. Митні режими переробки товарів в українському законодавстві: історія та сучасність / В. В. Прокопенко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 344-346. ru_RU
dc.description.abstract Є специфіка в митному оформленні щодо розглядуваних митних режимів. Так, мінімальна кількість митних оформлень в режимі переробки товарів на митній території України — два, а максимальна — чотири рази. Перше митне оформлення — при ввезенні товару на митну територію України з метою переробки. Друге митне оформлення — при реекспорті продуктів переробки за межі митної території України. Третє митне оформлення — в режимі експорту українських товарів, що повністю використані під час переробки іноземних товарів. Четверте митне оформлення — для проведення розрахунків з підприємством частиною продуктів переробки, які декларуються в режимі імпорту. Кількість митних оформлень в режимі переробки товарів за межами митної території — два. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject митні режими переробки товарів в українському законодавстві ru_RU
dc.subject Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації ru_RU
dc.subject правове регламентування митних режимів ru_RU
dc.subject таможенные режимы переработки товаров в украинском законодательстве ru_RU
dc.subject Инструкция про порядок заполнения грузовой таможенной декларации ru_RU
dc.subject правовое регулирование таможенных режимов ru_RU
dc.subject customs regime of processing of goods in the Ukrainian legislation ru_RU
dc.subject Instruction about the procedure for filling the cargo customs declaration ru_RU
dc.subject legal regulation of customs regimes ru_RU
dc.title Митні режими переробки товарів в українському законодавстві: історія та сучасність ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record