Умови та характер процесу інституціоналізації політичних партій в Україні на початку XX століття

Show simple item record

dc.contributor.author Кройтор, Артем Вікторович
dc.date.accessioned 2015-05-19T08:05:29Z
dc.date.available 2015-05-19T08:05:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Кройтор А. В. Умови та характер процесу інституціоналізації політичних партій в Україні на початку XX століття / А. В. Кройтор // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, НУ ОЮА. - Одеса, 2013. - Вип. 49. - С. 321-329. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/700
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню процесу внутрішньопартійної взаємодії у політичних партіях в Україні на початку ХХ століття. Визначено особливості та характеристики діяльності політичних партій, проаналізовано їх роль у політичному процесі. Узагальнено історичний досвід партійного будівництва в Україні та на його основі сформульовано політологічні пропозиції щодо удосконалення партійної взаємодії на сучасному етапі. ru_RU
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию процесса внутрипартийного взаимодействия в политических партиях вУкраине в начале ХХ века. Определены особенности и характеристики деятельности политических партий, проанализирована их роль в политическом процессе. Обобщен исторический опыт партийного строительства в Украине и на его основе сформулированы политологические предложения по совершенствованию партийного взаимодействия на современном этапе. ru
dc.description.abstract The article deals with the internal interaction in political parties in Ukraine in the early twentieth century. Features and characteristics of political parties, analyzed their role in the political process. Summarizes the historical experience of party building in Ukraine and on the basis formulated political science proposals for improving interactions party today.. en
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject інституціоналізація політичних партій ru_RU
dc.subject внутрішньопартійна взаємодія ru_RU
dc.subject політичні партії ru_RU
dc.subject политические партии ru_RU
dc.subject институционализация политических партий ru_RU
dc.subject внутрипартийное взаимодействие ru_RU
dc.subject institutionalization of political parties ru_RU
dc.subject intraparty interaction ru_RU
dc.subject political parties ru_RU
dc.title Умови та характер процесу інституціоналізації політичних партій в Україні на початку XX століття ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record