Принципи реалізації контрольної гілки влад

Show simple item record

dc.contributor.author Тароєва, В. В.
dc.contributor.author Тароева, В. В.
dc.contributor.author Taroeva, V. V.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-02-06T07:46:39Z
dc.date.available 2017-02-06T07:46:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Тароєва В. В. Принципи реалізації контрольної гілки влад / В. В. Тароєва // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 92-94. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7043
dc.description Тароєва В. В. Принципи реалізації контрольної гілки влад / В. В. Тароєва // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 92-94. ru_RU
dc.description.abstract У теперішньому розумінні правової держави загальними принципами контрольної влади, що мають певне вираження й у чинній Конституції України, можна назвати: — незалежність контрольної влади, — принцип об’єктивності контролю передбачає аналіз реальних фактів і всебічність їх розгляду, — дієвість контролю складається з реальних наслідків виявлення порушень чинного законодавства, прийнятих норм і правил, — контрольна галузь влади повинна бути максимально деполітизована, — контрольна влада зобов’язана діяти на основі принципу гласності, — спеціалізація органів контрольної влади при здійсненні різних пе-ревірок, виявленні та розслідуванні фактів правопорушень, які скоїли посадові особи державних органів; — системність контрольних органів, — законність, — відповідальність, — при здійсненні контролю необхідно дотримання принципу систематичності, регулярності. Створюючи сильну дієздатну державу, не слід забувати про її основне призначення — надійно захищати інтереси і права людини. Для цього необхідно сформувати відповідний механізм, який би створював умови реалізації, способи захисту цих прав і сприяв би подальшому їх здійсненню. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject принципи реалізації контрольної гілки влад ru_RU
dc.subject guidelines for implementing the controlling power branch ru_RU
dc.subject принципы реализации контролирующей ветви власти ru_RU
dc.title Принципи реалізації контрольної гілки влад ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record