Щодо правових засад охорони Чорного моря від забруднення

Show simple item record

dc.contributor.author Черемнова, А. І.
dc.contributor.author Черемнова, А. И.
dc.contributor.author Cheremnova, A. I.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-02-07T06:44:22Z
dc.date.available 2017-02-07T06:44:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Черемнова А. І. Щодо правових засад охорони Чорного моря від забруднення / А. І. Черемнова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 506-508. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7075
dc.description Черемнова А. І. Щодо правових засад охорони Чорного моря від забруднення / А. І. Черемнова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 506-508. ru_RU
dc.description.abstract Проблема охорони Чорного моря від забруднення є вкрай актуальною з огляду на існуючий незадовільний екологічний стан цього унікального водного об’єкту. Так, за даними Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Украйні за 2011 рік існуючий екологічний стан Чорного моря зумовлений значним перевищенням обсягу надходження забруднюючих речовин над асиміляційною здатністю морських екосистем. Основними чинниками високого антропогенного навантаження на природне середовище моря є: біогенне забруднення й евтрофікація шельфових вод та її негативні наслідки, серед яких найнебезпечнішими є утворення значних зон придонної гіпоксії, сірководневого зараження й заморів; мікробіологічне забруднення прибережних і гирлових зон, що знижує рекреаційний потенціал приморських територій і загрожує здоров’ю населення; забруднення моря токсичними речовинами, насамперед нафтою та нафтопродуктами; поширення екзотичних видів гідробіонтів, внесених у море з баластовими водами, розмноження яких порушує стабільність існуючих екосистем і призводить до значних екологічних і економічних втрат. Україна підготувала Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів, яка була ухвалена як національний Закон України 22 березня 2001 року. Проте розроблена Програма має певні упущення. Так, в ній практично не стоять завдання упровадження в управлінні станом морського середовища екосистемного підходу та принципу найдосконаліших доступних технологій, яким відводиться важлива роль у Європейській морській стратегії. В Програмі також не означена задача екологізації галузей морегосподарського комплексу, а відповідно й засоби її вирішення... ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject охорона Чорного моря від забруднення ru_RU
dc.subject екологічний стан Чорного моря ru_RU
dc.subject охрана Черного моря от загрязнения ru_RU
dc.subject экологическое состояние Черного моря ru_RU
dc.subject protection of the Black Sea Against Pollution ru_RU
dc.subject ecological state of the Black Sea ru_RU
dc.title Щодо правових засад охорони Чорного моря від забруднення ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record