Вибір: пропорційна чи мажоритарна електоральна модель?

Show simple item record

dc.contributor.author Яковлев, Д. В.
dc.contributor.author Yakovlev, D. V.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-02-08T07:23:56Z
dc.date.available 2017-02-08T07:23:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Яковлев Д. В. Вибір: пропорційна чи мажоритарна електоральна модель? / Д. В. Яковлев // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 160-162. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7128
dc.description Яковлев Д. В. Вибір: пропорційна чи мажоритарна електоральна модель? / Д. В. Яковлев // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 160-162. ru_RU
dc.description.abstract Пропорційний розподіл голосів на парламентських виборах приводить до справедливого представництва, а також забезпечує чітку і відносно стабільну структуру парламенту — у цьому полягають основні переваги пропорційної системи. До того ж пропорційна виборча система дозволяє суспільству ідентифікувати політичну історію кожної партії, її ефективність у створенні коаліцій та результат участі в урядуванні. В умовах парламентсько-президентської моделі пропорційна система формування представницьких органів влади створює проблеми для стабільного функціонування виконавчої влади, бо жодна з політичних сил не може отримати абсолютну більшість голосів (хоча, безумовно, така мета декларується), а отже — нездатна створити однопартійний уряд. Пропорційна система зобов’язує формувати стійкі фракції та коаліції фракцій, які беруть на себе відповідальність за голосування та діяльність уряду й опозиції. Ефективність їх дій можна оцінювати, й кожний виборець здатен раціоналізувати свій вибір, спираючись на політичну історію певної партії чи блоку. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject мажоритарна електоральна модель ru_RU
dc.subject пропорційна електоральна модель ru_RU
dc.subject пропорциональная электоральная модель ru_RU
dc.subject majoritarian electoral model ru_RU
dc.subject мажоритарная электоральная модель ru_RU
dc.subject proportional electoral model ru_RU
dc.title Вибір: пропорційна чи мажоритарна електоральна модель? ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record