Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 14

Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 14

 

Recent Submissions

 • Капіца, В. Ф.; Капица, В. Ф.; Kapitsa, V. F. (2016)
  У статті на основі інноваційних розробкок креативно-синергетичних засад системно подано ноосферогенезис буття в його онтологічно-ноосферній структурі «багатоприродності» й космосферній вимірності. Представлено первинний ...
 • Качмар, О. В.; Качмар, А. В.; Kachmar, O. V. (2016)
  У статті розглянуто різні види мобінгу, розкрито причини, механізми виникнення, здійснено короткий науковий екскурс до першоджерел проблеми, виокремлено наслідки, накреслено шляхи запобігання мобінгу й методи ...
 • Кабальський, Р. О.; Кабальский, Р. А.; Kabalskyi, R. A. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню нормативності як особливого феномена соціальної реальності. Автором доводиться, що питання про основоположні закономірності протікання процесів у природі та суспільстві існувало ...
 • Дерев’янчук, Ю. І.; Деревянчук, Ю. И.; Derevianchuk, Y. I. (2016)
  Стаття розглядає питання богословської візії Таїнства Христового Вознесіння в ранніх проповідях Отців Церкви. Метою дослідження є виділення основних рис христологічної парадигми в контексті богословської думки ...
 • Дем’янюк, М. Б.; Демянюк, М. Б.; Demianiuk, M. B. (2016)
  Предметом статті є осмислення функціонування слова в літературному тексті як першооснови будь-якого наративного фрагмента й риторичної фігури, що прагне активізувати увагу читача. Досліджується матриця, яка ...
 • Чорна, Л. В.; Чёрная, Л. В.; Chorna, L. V. (2016)
  Проблема ідеалу залишається у ХХІ столітті не менш актуальною для дослідження, ніж у попередні часи. Взаємозв’язок ідеалу та його практичного втілення є гострою темою для дискусій на межі зміни світоглядної ...
 • Бурий, А. Р.; Бурый, А. Р.; Buryi, A. R. (2016)
  У статті досліджено ключові бінарні смислові структури в російській культурі її «золотого» періоду. Зокрема, актуалізовано суперечливість полеміки західників і слов’янофілів, які пропонували ідеалізовані шляхи ...
 • Батракіна, Є. Є.; Батракина, Е. Е.; Batrakina, E. E. (2016)
  У статті розкрито парадоксальну природу ідеї несумірності концептуальних схем. Розглянуто становлення уявлень про несумірність і виділено два підходи у вирішенні цієї проблеми: каркаси несумірні й кожен ...
 • Бабаев, Э. А.; Бабаєв, Е. А.; Babayev, E. A. (2016)
  Хазары – конгломерат народов, основавших большую империю, размещенную на широких территориях вдоль Урала и Волги. В мировой истории этот период запомнился в основном религиозным разнообразием и военно-политической ...
 • Атаманюк, З. М.; Atamaniuk, Z. M. (2016)
  Дослідження проблем свободи дає суспільству знання про його сучасний стан і перспективи його подальшого розвитку. Духовний і соціальний досвід розвитку людства показав, що рівність можлива тільки як рівність у свободі. ...
 • Unknown author (2016)
  У чотирнадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, ...