Browsing Аверочкіна Тетяна Володимирівна by Issue Date

Browsing Аверочкіна Тетяна Володимирівна by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tatiana V. (2006)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Одеса : Фенікс, 2009)
  Автор отмечает, что в двусторонних соглашениях урегулированы основные вопросы, касающиеся пребывания судов договаривающихся сторон в их портах. Практика применения соглашений о торговом судоходстве показывает, что они ...
 • Додин, Евгений Васильевич; Додін, Євген Васильович; Dodin, E. V.; Кузнецов, Сергей Александрович; Кузнецов, Сергій Олександрович; Kuznetsov, Serhiy O.; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Averochkina, Tetyana V. (Львов : "Сполом", 2009)
  Международное морское судоходство на сегодня подтверждает свое ведущее положение на рынке транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров и является одним из ярчайших проявлений международного сотрудничества и интеграции. ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V.; Кузнецов, Сергій Олександрович; Кузнецов, Сергей Александрович; Kuznetsov, Serhiy O. (2009)
  Авторы отмечают, что в двусторонних соглашениях урегулированы основные вопросы, касающиеся таможенных формальностей, осуществляемых при заходе, пребывании судов договаривающихся сторон в их портах. Однако формулировка норм ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Москва : МАКС Пресс, 2010)
  Автор отмечает, что деятельность, связанная с проведением государственной регистрации судов, предполагает наличие двух основных направлений - обеспечение фиксации факта закрепления за судном национальной принадлежности, в ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Київ : Центр правових наукових досліджень, 2010)
  Автор зазначає, що міжнародні документи та національне законодавство України однозначно відносить історичні води до внутрішніх вод держави, на які повністю поширюється її суверенітет, проте доктрина ані міжнародного, ані ...
 • Аверочкіна, Т. В.; Аверочкина, Т. В.; Averochkina, T. V. (Одеса, 2010)
  Автор у статті досліджує, що міжнародні документи та національне законодавство України однозначно відносить історичні води до внутрішніх вод держави, на які повністю поширюється її суверенітет, проте доктрина ані міжнародного, ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Київ, 2010)
  Автор відзначає, що морському праву притаманні колізійні прив’язки як загального міжнародного приватного морського права, так й специфічні, що стосуються лише морського приватного права: закон порту призначення, закон ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Миколаїв : Іліон, 2010)
  Автор доходить висновку про те, що правомірність встановлення статусу історичних вод в Арктиці в розглянутих у тезах прикладах випливає з положень п. 4 ст. 4 Женевської конвенції про територіальне море та прилеглу зону ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V.; Кузнецов, Сергій Олександрович; Кузнецов, Сергей Александрович; Kuznetsov, Serhiy O. (Одеса : Фенікс, 2011)
  У підручнику, підготовленому у відповідності до програм Національного університету «Одеська юридична академія» з морського права, викладаються всі основні загальні положення, що характеризують природу і специфіку цієї ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkіna, T. (2011)
  In article it is considered practice of the states concerning an establish- ment of the status of historical waters in Arctic regions. The author notices, that for internal sea waters of the subpolar countries the ...
 • Додин, Евгений Васильевич; Додін, Євген Васильович; Dodin, Evhen V.; Кузнецов, Сергей Александрович; Кузнецов, Сергій Олександрович; Kuznetsov, Serhiy O.; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Averochkina, Tetyana V.; Никиша, Дмитрий Александрович; Нікіша, Дмитро Олександрович; Nikisha, Dmytro O. (Одеса : Фенікс, 2011)
  Настоящее издание составлено преподавателями Национального университета «Одесская юридическая академия» и содержит тексты на английском и русском языках Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 82) со всеми ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011)
  Автор зазначає, що зони дії адміністративної юрисдикції України у відкритому морі необхідно визначити, як: частини відкритого моря поза межами «зон національної юрисдикції» (у їх складі «Район»); частини відкритого моря у ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2012)
  Автор зазначає, що санітарно-епідеміологічна експертиза документів і огляд партій здійснюється в максимально стислі терміни за зручною і простою схемою, що розроблена Міністерством охорони здоров’я України, і яка дозволяє ...
 • Додін, Євген Васильович; Додин, Евгений Васильевич; Dodin, Evhen V.; Кузнецов, Сергій Олександрович; Кузнецов, Сергей Александрович; Kuznetsov, Serhiy O.; Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V.; Нікіша, Дмитро Олександрович; Никиша, Дмитрий Александрович; Nikisha, Dmytro O. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Це видання укладено викладачами Національного університету «Одеська юридична академія» і містить тексти Конвенції ООН з морського права (UNCLOS 82) з усіма додатками, текст Заключного акта Третьої Конференції ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Ужгород : ЗакДУ, 2012)
  Автор відзначає, що проблема визнання історичних прав держав на водні простори є ще далекою від остаточного вирішення. Ця обставина вимагає продовження законопроектних робіт на міжнародному рівні, вироблення єдиних підходів ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012)
  Автор відзначає, що на сьогодні є нагальна необхідність на загальнодержавному рівні визначитись стосовно можливості встановлення Україною прилеглої зони для здійснення передбачених Конвенцією ООН з морського права 1982 р. ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012)
  Автор зазначає, що адміністративна юрисдикція України як «держави прапору» має здійснюватися у будь якій зоні відкритого моря, що визначає необхідність особливо ретельного вивчення її змісту, з огляду на виконання Україною ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Миколаїв : Іліон, 2012)
  Автор зазначає, що встановлення цієї зони Україною може мати наступні наслідки: 1. Можливість здійснювати в цій зоні митний, фіскальний, імміграційний або санітарний контроль. 2. На відміну від існуючого зараз правового ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Тернопіль, 2012)
  Автор зазначає, що на сьогодні склалася практика повідомного характеру відвідання військовими кораблями територіальних морів іноземних держав та можливість цих держав у разі недодержання такими відвідувачами необхідних ...