Посмотр Аверочкіна Тетяна Володимирівна по названию

Посмотр Аверочкіна Тетяна Володимирівна по названию

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Рязань : Издательство «Концепция», 2013)
  Автор отмечает, что нормативно-правовая база (как международная, так и национальная) свидетельствует о наличии у государств административной юрисдикции в морских пространствах, осуществляемой посредством органов государственной ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013)
  Автор отмечает, что закрепленные в Морской доктрине на период до 2035 года направления государственной политики и основы административной юрисдикции Украины в морских пространствах, нуждаются в продолжении работ по дальнейшему ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Москва : МАКС Пресс, 2010)
  Автор отмечает, что деятельность, связанная с проведением государственной регистрации судов, предполагает наличие двух основных направлений - обеспечение фиксации факта закрепления за судном национальной принадлежности, в ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (2012)
  Автор відзначає, що у межах внутрішніх морських вод офіційна влада України здійснює юрисдикцію в повному обсязі, але з застереженням щодо військових суден. Вважається, що, входячи до внутрішніх морських вод, іноземне судно ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011)
  Автор зазначає, що зони дії адміністративної юрисдикції України у відкритому морі необхідно визначити, як: частини відкритого моря поза межами «зон національної юрисдикції» (у їх складі «Район»); частини відкритого моря у ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Миколаїв : Іліон, 2012)
  Автор зазначає, що встановлення цієї зони Україною може мати наступні наслідки: 1. Можливість здійснювати в цій зоні митний, фіскальний, імміграційний або санітарний контроль. 2. На відміну від існуючого зараз правового ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Тернопіль, 2012)
  Автор зазначає, що на сьогодні склалася практика повідомного характеру відвідання військовими кораблями територіальних морів іноземних держав та можливість цих держав у разі недодержання такими відвідувачами необхідних ...
 • Додин, Евгений Васильевич; Додін, Євген Васильович; Dodin, E. V.; Кузнецов, Сергей Александрович; Кузнецов, Сергій Олександрович; Kuznetsov, Serhiy O.; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Averochkina, Tetyana V. (Львов : "Сполом", 2009)
  Международное морское судоходство на сегодня подтверждает свое ведущее положение на рынке транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров и является одним из ярчайших проявлений международного сотрудничества и интеграции. ...
 • Аверочкіна , Т. В.; Аверочкина, Т. В.; Averochkina, T. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Проаналізувавши проблему автор зробила висновок, що треба віднести до категорії «прибережні води» ті морські простори, на які розповсюджується суверенітет прибе- режної держави, або де діють її суверенні права (внутрішні ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012)
  Автор зазначає, що адміністративна юрисдикція України як «держави прапору» має здійснюватися у будь якій зоні відкритого моря, що визначає необхідність особливо ретельного вивчення її змісту, з огляду на виконання Україною ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Київ : Центр правових наукових досліджень, 2010)
  Автор зазначає, що міжнародні документи та національне законодавство України однозначно відносить історичні води до внутрішніх вод держави, на які повністю поширюється її суверенітет, проте доктрина ані міжнародного, ані ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Харьков : ИФИ, 2012)
  Автор доходить висновку, що діюче законодавство України повністю сприйняло норми міжнародних угод щодо здійснення мирного проходу іноземних невійськових суден, передбачивши відповідні правила в окремому Законі України.
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2012)
  Автор зазначає, що санітарно-епідеміологічна експертиза документів і огляд партій здійснюється в максимально стислі терміни за зручною і простою схемою, що розроблена Міністерством охорони здоров’я України, і яка дозволяє ...
 • Аверочкина, Татьяна Владимировна; Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Averochkina, Tatiana V. (2016)
  В статье рассмотрены основные черты этапа кодификации и прогрессивного развития международного публичного морского права, охватывающего XIX и начало XX веков. Автор отмечает, что для этого периода характерна ярко выраженная ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Київ, 2010)
  Автор відзначає, що морському праву притаманні колізійні прив’язки як загального міжнародного приватного морського права, так й специфічні, що стосуються лише морського приватного права: закон порту призначення, закон ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Одеса : Юридична література, 2015)
  Автор отмечает, что концепция административной юрисдикции государств в морских пространствах оправдала свое право на существование, ее международно-правовой базис был заложен в середине прошлого века, а дальнейшее развитие ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015)
  Пропоновану концепцію адміністративної юрисдикції України в прибережних морських просторах автор визнає міждисциплінарною, що органічно поєднує в собі загальні засади міжнародного та національного публічного (адміністративного) ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (2014)
  Автор отмечает, что направления государственной политики и административная юрисдикция Украины в морских пространствах, закрепленные в Морской доктрине на период до 2035 года, в основном обеспечены законодательной базой, ...
 • Додин, Евгений Васильевич; Додін, Євген Васильович; Dodin, Evhen V.; Кузнецов, Сергей Александрович; Кузнецов, Сергій Олександрович; Kuznetsov, Serhiy O.; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Averochkina, Tetyana V.; Никиша, Дмитрий Александрович; Нікіша, Дмитро Олександрович; Nikisha, Dmytro O. (Одеса : Фенікс, 2011)
  Настоящее издание составлено преподавателями Национального университета «Одесская юридическая академия» и содержит тексты на английском и русском языках Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 82) со всеми ...