Ознаки податкового контролю як реалізації конторолюючої діяльності владного суб'єкта

Show simple item record

dc.contributor.author Андреєв, Р. Г.
dc.contributor.author Андреев, Р. Г.
dc.contributor.author Andreev, R.
dc.date.accessioned 2017-03-13T13:33:48Z
dc.date.available 2017-03-13T13:33:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Андреєв Р. Г. Ознаки податкового контролю як реалізації конторолюючої діяльності владного суб'єкта / Р. Г. Андреєв // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 146-148. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7265
dc.description Андреєв Р. Г. Ознаки податкового контролю як реалізації конторолюючої діяльності владного суб'єкта / Р. Г. Андреєв // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 146-148. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject податковий контроль ru_RU
dc.subject податково-контролююча діяльність ru_RU
dc.subject контролюючи органи в сфері оподаткування ru_RU
dc.subject система суб’єктів податкового контролю ru_RU
dc.subject налоговый контроль ru_RU
dc.subject налогово-контролирующая деятельность ru_RU
dc.subject контролирующие органы в сфере налогообложения ru_RU
dc.subject система субъектов налогового контроля ru_RU
dc.subject tax control ru_RU
dc.subject tax and controlling the activities ru_RU
dc.subject controlling authorities in the field of taxation ru_RU
dc.subject system of tax control ru_RU
dc.title Ознаки податкового контролю як реалізації конторолюючої діяльності владного суб'єкта ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record