S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал

S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал

 

Головний редактор: Яковлев Д.В. – д.політ.н., професор. Заступник головного редактора: Вітман К.М. – д.політ.н., професор. Відповідальний секретар: Дворніченко Д.Ю. – к.політ.н. Редакційна колегія: Курбатов С.В. – д.філос.н., старший науковий співробітник; Перегуда Є.В. – д.політ.н., професор; Смола Л.Є. – д.політ.н., професор; Туляков В.О. – д.ю.н., професор; Цвих В.Ф. – д.політ.н., професор; Шапошникова І.В. – д. соціол.н., доцент; Щудло С.А. – д.соціол.н., професор; Ярова Л.В. – д.політ.н., професор; Harris Kevan – assistant professor of sociology; Csepely Gyorgy – chair of interdisciplinary social research doctoral program; Zelinska Maria – doktor habilitowany, professor; Wedel Janine – professor.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Заєць, О. М.; Заец, Е. Н.; Zaets, O. M (Одеса, 2017)
  Досліджено поняття якості вищої освіти як соціальної категорії, виявлено ключові етапи її оцінки. У ході роботи проаналізовано основні показники якості вищої освіти, сучасні вимоги до результатів освітнього процесу. На ...
 • Гуща, Є. І.; Гуща, Е. И.; Hushcha, E. I. (Одеса, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню процесу формування ґендерної політики в умовах демократизації суспільства з погляду комунікативного підходу. Визначено особливості ґендерної політики на макрорівні (конституційні умови, ґендерний ...
 • Денисюк, Світлана Георгіївна; Неприцька, Тетяна Іванівна; Денисюк, А. В.; Денисюк, Светлана Георгиевна; Неприцкая, Татьяна Ивановна; Денисюк, А. В.; Denysiuk, Svitlana G.; Neprytska, Tetyana I.; Denysiuk, A. V. (Одеса, 2017)
  Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційованим співтовариством, в якому виокремлюються угруповання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ. Підкреслюється, ...
 • Іщейкін, Костянтин Євгенович; Ищейкин, Константин Евгеньевич; Ishcheikin, Kostyantyn Ye. (Одеса, 2017)
  Проаналізовано умови, за яких впроваджувався бюджет участі в одному з районів столиці Німеччини та визначено чинники, що сприяли його успішній реалізації (адміністративна реформа, новий підхід до аналізу бюджетних видатків). ...
 • Маценко, Є. В.; Маценко, Е. В.; Matsenko, Ye. V. (Одеса, 2017)
  У статті розглянуто базові засади обґрунтування феномену «національна безпека» в політолого-правовому, соціологічному аспектах. Доводиться, що національна безпека – основа забезпечення національно-державного суверенітету ...
 • Олефір, І. В.; Олефир, И. В.; Olefir, I. V. (Одеса, 2017)
  Розглянуто приклади політики провідних держав світу в побудові інформаційного суспільства. Наведено основні чинники, які притаманні країнам, що інтенсивно розвивають інформаційну інфраструктуру. З метою визначення засад, ...
 • Похило, Ірина Даніїлівна; Буряченко, О. В.; Годний, С. П.; Похило, И. Д.; Буряченко, А. В.; Годный, С. П.; Pohilo, I. D.; Buryachenko, O. V.; Godny, S. P. (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена аналізу лобізму як об’єктивного явища суспільної практики. Зроблено спробу відповісти на ряд актуальних питань: наскільки адекватним є зв’язок між інтересами політичних партій і громадянського суспільства? ...
 • Головань, Олександр Олексійович; Головань, Александр Алексеевич; Holovan, О. О. (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню корейської ядерної та ракетної загрози як однієї з найважливіших проблем, що стоїть перед Д. Трампом так само гостро, як і перед його попередниками. Під час написання статті автором були ...
 • Жигайло, В. М.; Жигайло, В. М.; Zhyhailo, V. M. (Одеса, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню сучасного стану й перспектив співробітництва України та США, яке є одним із ключових пріоритетів зовнішньої політики нашої країни. Здійснено аналіз політичних відносин, співробітництва в ...
 • Матлай, Любава Сергіївна; Матлай, Любава Сергеевна; Matlay, Lyubava S. (Одеса, 2017)
  Розглянуто діяльність установчої та конституційних легіслатур як інституту представницької влади демократичної Іспанії. З’ясовано, що основним завданням установчої легіслатури стала підготовка й ухвалення нової Конституції ...
 • Нікешина, К. С.; Никешина, К. С.; Nikeshina, K. S. (Одеса, 2017)
  Досліджено соціологічний аналіз теорії вибору з метою виявлення значення вибору в соціальних відносинах та застосування теорії вибору в різних соціальних полях. Проаналізовано міст теорії вибору, а також основні етапи її ...
 • Хорішко, Лілія Сергіївна; Хоришко, Лилия Сергеевна; Khorishko, Liliya S. (Одеса, 2017)
  Досліджено особливості легітимації елітного політичного інституту. Процеси легітимації даного інституту виступають складовою частиною успішності політичної діяльності, спрямованої на здійснення змістовно-якісних перетворень ...
 • Щурко, Олена Михайлівна; Щурко, Елена Михайловна; Shchurko, O. M. (Одеса, 2017)
  Розглядаються особливості функціонування образу держави в умовах глобального інформаційного простору. Образ держави складається з конгруентних динамічних елементів, що визначають його дієвість, виконує низку суспільно-політичних ...
 • Ломейко, В. І.; Ломейко, В. И.; Lomeiko, V. I. (Одеса, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню ролі політичного дискурсу у встановленні порядку денного українського суспільства. Визначено сутність понять «політичний дис- курс», «порядок денний» та особливості їх політологічного розуміння ...
 • Перегуда, Євген Вікторович; Перегуда, Евгений Викторович; Pereguda, Evhen V. (Одеса, 2017)
  Енергоефективність та енергозбереження – сфера політичної взаємодії, пов’язана з інтересами соціальних груп, зокрема в житловому секторі. Громадянське суспільство має відіграти значну роль у політиці енергоефективності, ...
 • Ісакова, Олена Іванівна; Исакова, Елена Ивановна; Isakova, Olena I. (Одеса, 2017)
  У статті розглядається екологічна політика, яка займає важливе місце в системі забезпечення загальнонаціональної безпеки країни. Наявність екологічних загроз дозволяє виділити в структурі національної безпеки такий вид ...
 • Кравець, А. Ю.; Кравец, А. Ю.; Kravets, A. Yu. (Одеса, 2017)
  Розглядається біополітична інтерпретація проблематики природи політичної поведінки, адже біополітика, як нова еволюційна дисципліна в межах сучасної політичної науки, пропонує своє унікальне бачення «людини політичної» і ...
 • Надозірна, М. П.; Надозирна, М. П.; Nadozirna, M. P. (Одеса, 2017)
  У статті досліджуються індивідуалізм та раціоналізм як основні складові модернізації. Визначено історичні джерела та теоретичні напрямки осмислення індивідуалізму та раціоналізму. Особливу увагу приділено утилітарній ...
 • Unknown author (Одеса, 2017)
  Автори випуску: кандидат педагогічних наук Козаченко С. М. - старший викладач кафедри філософії та політології Хмельницького національного університету; кандидат політичних наук, доцент Угрин Л. Я. - докторант кафедри ...
 • Козаченко, Світлана Миколаївна; Козаченко, Светлана Николаевна; Kozachenko, Svitlana M. (Одеса, 2017)
  Досліджується інтерпретація поняття «маргінальне» в аналізі трансформаційних процесів у суспільстві. Акцентується увага на формуванні сучасного дискурсу маргінальності в контексті вивчення механізмів динаміки основних ...

View more