Browsing S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал by Issue Date

Browsing S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Одеса, 2016)
  Автори випуску: Андрущенко М. О. – незалежний дослідник, кандидат політичних наук Вдовичин І. Я. – професор кафедри теорії держави і права Львівської комерційної академії, доктор політичних наук Дворніченко Д. Ю. – ...
 • Поліщук, Ігор Олексійович; Полищук, Игорь Алексеевич; Polishchuk, Ihor O. (Одеса, 2016)
  Розглянуто різноманітні підходи до поняття політичної культури, його структури. Зазначається, що структура поняття «політична культура» в концентрованому вигляді складається з трьох основних змістовних блоків: ...
 • Ярова, Ліліана Вікторівна; Яровая, Лилиана Викторовна; Yarova, Liliana V. (Одеса, 2016)
  У статті аналізуються дані національних доповідей про Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), і на цій основі розглядаються особливості європейської соціальної політи- ки. Виявлено особливість європейської соціальної ...
 • Проноза, Інна Іванівна; Проноза, Инна Ивановна; Pronoza, Inna I. (Одеса, 2016)
  В статті аналізується сутність феномену «гібридна війна». Розкриваються основні складові війни нового типу. Акцентується увага на комплексному характері явища, його багаторівневій структурі. Звертається увага ...
 • Muzychenko, Ganna V.; Музыченко, Анна Вячеславовна; Музиченко, Ганна В’ячеславівна (Одеса, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню основних кроків на шляху розвитку теорії та практики політичного маркетингу в Україні в контексті світової політичної науки та сучасного політичного процесу в демократичних ...
 • Тихомирова, Євгенія Борисівна; Тихомирова, Евгения Борисовна; Tykhomyrova, Evheniia B. (Одеса, 2016)
  Розглянуто лобізм і джіар як специфічні явища сучасного комунікаційного політичного простору України. Джіар трактується як діяльність спеціально уповноважених співробітників великих комерційних структур ...
 • Dvornichenko, Darina Yu.; Дворниченко, Дарина Юрьевна; Дворніченко, Дарина Юріївна (Одеса, 2016)
  У статті аналізуються передумови виникнення та тенденції розвитку викликів безпеці України. Особливу увагу приділено аналізу політичної та дипломатичної боротьби навколо західного кордону України. Визначені ...
 • Кривошеїн, Віталій Володимирович; Кривошеин, Виталий Владимирович; Kryvoshein, Vitaliy V. (Одеса, 2016)
  Проведено аналіз концепту «геополітичний ризик» як складової оцінки інвестиційного клімату країни. Продемонстровано, що геополітичний ризик має об’єктивно-суб’єктивну природу. Виокремлено функції ...
 • Палінчак, Микола Михайлович; Палинчак, Николай Михайлович; Palinchak, Mykola M. (Одеса, 2016)
  Подано критичний аналіз основних зарубіжних і вітчизняних політологічних, соціологічних та релігієзнавчих концепцій, орієнтованих на визначення сутності взаємовідносин між державою та церквою, а також ...
 • Rostetska, Svitlana I.; Ростецька, Світлана Іванівна; Ростецкая, Светлана Ивановна (Одеса, 2016)
  Классификация типов международных переговоров принято такие критерии, как цели, типа решений, официального статуса, количества сторон. Особенности этих форм политических переговоров, как политические консультации, ...
 • Вдовичин, Ігор Ярославович; Вдовичин, Игорь Ярославович; Vdovychyn, Ihor Ya. (Одеса, 2016)
  Проаналізовано концептуальні підходи герменевтичного методу для дослідження української політичної думки першої половини ХХ століття. Визначено роль впли- ву, відповідно до герменевтичного підходу, взаємозв’язку ...
 • Смола, Лідія Євстахіївна; Смола, Лидия Евстафиевна; Smola, Lidiia E. (Одеса, 2016)
  У статті розглядається поняття «інформаційна війна», «гібридна війна», цілі, способи та методи її ведення. Аналізуються новітні комунікаційні технології як інструменти інформаційної війни: соціальні мережі, блоги та форуми. ...
 • Маслов, Юрій Костянтинович; Маслов, Юрий Константинович; Maslov, Yuriy K. (Одеса, 2016)
  Розглядаються основні напрями реформування системи місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу як найважливіша умова їх подальшої демократизації та вдосконалення системи владних повноважень. Відзначається, ...
 • Перегуда, Євген Вікторович; Перегуда, Евгений Викторович; Pereguda, Yevgen V. (Одеса, 2016)
  Збереження цілісності українського суспільства потребує моделі мовної політики, базованій на плюралізмі мовних орієнтацій. Стаття побудована на матеріалах до- слідження ідентичності громадян, здійсненого у 2015 р. ...
 • Куц, Галина Михайлівна; Куц, Галина Михайловна; Kuts, Galyna M. (Одеса, 2016)
  В статье обосновывается, что серединность (медиативность) украинской политической культуры не в последнюю очередь вызвана и определена бинарным характером парадигмы «Запад – Восток», в частности, давними разно- гласиями ...
 • Наумкина, Светлана Михайловна; Наумкіна, Світлана Михайлівна; Naumkina, Svitlana M.; Осипова, Светлана Анатольевна; Осіпова, Світлана Анатоліївна; Osipova, Svitlana A. (Одеса, 2016)
  В статье рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к анализу процесса государствообразования в современном мире. Показано их проявление в реальном политическом пространстве, что позволяет определить ...
 • Андрущенко, Максим Олександрович; Андрущенко, Максим Александрович; Andrushchenko, Maxim O. (Одеса, 2016)
  У статті розглядаються два дослідницькі інструменти вирішення ключової проблеми хронополітики – проблеми ефектів поєднання темпоральних явищ різного масштабу та складності: Стенфордська модель кризи розвитку та «вирва ...
 • Надибська, Оксана Ярославівна; Надыбская, Оксана Ярославовна; Nadybska, Oksana Ya. (Одеса, 2016)
  У статті здійснено аналіз політико-правового регулювання сучасних інформаційних пріоритетів в Україні; розглянуто ключові константи філософського розуміння такого регулювання, як політика, право та інформація, а також ...
 • Монолатій, Іван Сергійович; Монолатий, Иван Сергеевич; Monolatiy, Ivan S. (Одеса, 2016)
  У статті досліджуються інституційні процеси у сфері етнополітики Австро-Угорщини, що стосуються забезпечення прав та потреб етнічних політичних акторів, процесів зовнішньої та внутрішньої інституціоналізації ...
 • Яковлев, Денис Викторович; Яковлев, Денис Вікторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса, 2016)
  В статье представлены основные положения методологии выбора одного политического решения из нескольких альтернатив. Автор полагает, что методология выбора может стать основой для принятия решений в условиях ...