Browsing S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал by Title

Browsing S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал by Title

Sort by: Order: Results:

 • Тихомирова, Євгенія Борисівна; Тихомирова, Евгения Борисовна; Tykhomyrova, Evheniia B. (Одеса, 2016)
  Розглянуто лобізм і джіар як специфічні явища сучасного комунікаційного політичного простору України. Джіар трактується як діяльність спеціально уповноважених співробітників великих комерційних структур ...
 • Rostetska, Svitlana I.; Ростецька, Світлана Іванівна; Ростецкая, Светлана Ивановна (Одеса, 2016)
  Классификация типов международных переговоров принято такие критерии, как цели, типа решений, официального статуса, количества сторон. Особенности этих форм политических переговоров, как политические консультации, ...
 • Muzychenko, Ganna V.; Музыченко, Анна Вячеславовна; Музиченко, Ганна В’ячеславівна (Одеса, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню основних кроків на шляху розвитку теорії та практики політичного маркетингу в Україні в контексті світової політичної науки та сучасного політичного процесу в демократичних ...
 • Unknown author (Одеса, 2017)
  Автори випуску: О. І. Ісакова - кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету; А. Ю. Кравець - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри ...
 • Unknown author (Одеса, 2017)
  Автори випуску: кандидат педагогічних наук Козаченко С. М. - старший викладач кафедри філософії та політології Хмельницького національного університету; кандидат політичних наук, доцент Угрин Л. Я. - докторант кафедри ...
 • Unknown author (Одеса, 2017)
  Автори випуску: Є. І. Гуща - бакалавр політології, студентка І курсу магістратури факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»; С. Г. Денисюк - доктор політичних ...
 • Unknown author (Одеса, 2016)
  Автори випуску: Андрущенко М. О. – незалежний дослідник, кандидат політичних наук Вдовичин І. Я. – професор кафедри теорії держави і права Львівської комерційної академії, доктор політичних наук Дворніченко Д. Ю. – ...
 • Dvornichenko, Darina Yu.; Дворниченко, Дарина Юрьевна; Дворніченко, Дарина Юріївна (Одеса, 2016)
  У статті аналізуються передумови виникнення та тенденції розвитку викликів безпеці України. Особливу увагу приділено аналізу політичної та дипломатичної боротьби навколо західного кордону України. Визначені ...
 • Єремєєва, Ірина Анатоліївна; Еремеева, Ирина Анатольевна; Eremeeva, Iryna A. (Одеса, 2017)
  Аналізуються підходи до визначення сутнісних характеристик міжнародних конфліктів у сучасній науці. Визначені критерії класифікації, охарактеризовані основні типи міжнародних конфліктів. Зазначена залежність вибору способів ...
 • Король, С. М.; Король, С. М.; Korol, S. M. (Одеса, 2017)
  Досліджено джерельну базу регіональної політики в контексті євроінтеграційних процесів у вітчизняній та зарубіжній політичній думці. Проаналізовано та систематизовано наукові здобутки вчених як вітчизняних, ...
 • Смола, Лідія Євстахіївна; Смола, Лидия Евстафиевна; Smola, Lidiia E. (Одеса, 2016)
  У статті розглядається поняття «інформаційна війна», «гібридна війна», цілі, способи та методи її ведення. Аналізуються новітні комунікаційні технології як інструменти інформаційної війни: соціальні мережі, блоги та форуми. ...
 • Дем’янюк, Марія Борисівна; Демянюк, Мария Борисовна; Demianiuk, Mariia B. (Одеса, 2017)
  Розглядаються основні напрями благодійної діяльності Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України» як спосіб втілення християнських цінностей у суспільне життя. Стверджується, ...
 • Федоренко, В. В.; Федоренко, В. В.; Fedorenko, V. V. (Одеса, 2017)
  У статті запропоновано аналіз механізму взаємодії армії та політики в умовах трансформації українського суспільства. Армія розглядається як свідомо створюваний державою відповідно до суспільних потреб соціальний інститут, ...
 • Монолатій, Іван Сергійович; Монолатий, Иван Сергеевич; Monolatiy, Ivan S. (Одеса, 2016)
  У статті досліджуються інституційні процеси у сфері етнополітики Австро-Угорщини, що стосуються забезпечення прав та потреб етнічних політичних акторів, процесів зовнішньої та внутрішньої інституціоналізації ...
 • Проноза, Інна Іванівна; Проноза, Инна Ивановна; Pronoza, Inna I. (Одеса, 2016)
  В статті аналізується сутність феномену «гібридна війна». Розкриваються основні складові війни нового типу. Акцентується увага на комплексному характері явища, його багаторівневій структурі. Звертається увага ...
 • Шпак, М. О.; Шпак, М. О.; Shpak, M. O. (Одеса, 2017)
  Порушуються актуальні проблеми процесу формування національної пам’яті болгар у питаннях Другої світової війни та явища Голокосту. Простежуються ключові етапи зміни свідомості болгарського народу в розумінні власної історії ...
 • Рибачок, С. Л.; Рыбачок, С. Л.; Rybachok, S. L. (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню еволюції виборчої системи Польщі. З’ясовано, що особливим елементом такої еволюції є механічний ефект, який відображається в застосуванні дискримінаційних виборчих квот відносно малих ...
 • Козаченко, Світлана Миколаївна; Козаченко, Светлана Николаевна; Kozachenko, Svitlana M. (Одеса, 2017)
  Досліджується інтерпретація поняття «маргінальне» в аналізі трансформаційних процесів у суспільстві. Акцентується увага на формуванні сучасного дискурсу маргінальності в контексті вивчення механізмів динаміки основних ...
 • Ісакова, Олена Іванівна; Исакова, Елена Ивановна; Isakova, Olena I. (Одеса, 2017)
  У статті розглядається екологічна політика, яка займає важливе місце в системі забезпечення загальнонаціональної безпеки країни. Наявність екологічних загроз дозволяє виділити в структурі національної безпеки такий вид ...
 • Пархомчук, Олена Станіславівна; Пархомчук, Елена Станиславовна; Parkhomchuk, Olena S. (Одеса, 2017)
  Визначається вплив енергетичного фактора на динаміку китайсько-американських відносин. Доведено, що Близький Схід відіграє важливу роль у системі глобальної енергетичної безпеки. У постбіполярний період політична роль ...