Питання зворотної дії українських кримінально-правових положень у часі стосовно відмови України від смертної кари

Show simple item record

dc.contributor.author Гуртовенко, О. Л.
dc.contributor.author Gurtovenko, O. L.
dc.date.accessioned 2017-03-20T08:51:28Z
dc.date.available 2017-03-20T08:51:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Гуртовенко О. Л. Питання зворотної дії українських кримінально-правових положень у часі стосовно відмови України від смертної кари / О. Л. Гуртовенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 430-439. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7336
dc.description Гуртовенко О. Л. Питання зворотної дії українських кримінально-правових положень у часі стосовно відмови України від смертної кари / О. Л. Гуртовенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 430-439. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду Рішення Конституційного Суду України від 26 січня 2011 р. (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі). В зазначеному Рішенні Конституційний Суд України дійшов висновку, згідно з яким на осіб, засуджених до смертної кари, вироки щодо яких не було виконано, поширюються положення про довічне позбавлення волі, а не про позбавлення волі строком до 15 років. Робиться висновок про те, що зазначена позиція є непослідовною. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject зворотна дія у часі кримінально-правових положень ru_RU
dc.subject Конституційний Суд України ru_RU
dc.subject смертна кара ru_RU
dc.subject довічне позбавлення волі ru_RU
dc.subject тлумачення законодавства ru_RU
dc.subject обратное действие во времени уголовно-правовых положений ru_RU
dc.subject Конституционный Суд Украины ru_RU
dc.subject смертная казнь ru_RU
dc.subject пожизненное лишение свободы ru_RU
dc.subject толкование законодательства ru_RU
dc.subject retroactivity effect of criminal-law provisions ru_RU
dc.subject the Constitutional Court of Ukraine ru_RU
dc.subject the death penalty ru_RU
dc.subject life imprisonment ru_RU
dc.subject construction ru_RU
dc.title Питання зворотної дії українських кримінально-правових положень у часі стосовно відмови України від смертної кари ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record