Теоретико-методологічні проблеми історико-правової науки в працях українських вчених XІX – початку XX сторіччяFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень