Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Є. О.
dc.contributor.author Харитонов, Е. О.
dc.contributor.author Kharitonov, E. O.
dc.date.accessioned 2017-03-20T09:23:18Z
dc.date.available 2017-03-20T09:23:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Харитонов Є. О. Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС / Є. О. Харитонов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 232-270. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7344
dc.description Харитонов Є. О. Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС / Є. О. Харитонов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 232-270. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена визначенню домінант дослідження проблем правової адаптації України до умов внутрішнього ринку ЄС. З цією метою встановлено правову основу регулювання ринку ЄС, визначено зміст поняття «європейське приватне право», досліджено сутність правової адаптації як форми взаємодії правових систем. У статті також наведено та охарактеризовано чинники, які визна- чають цивілізаційну та психологічну сумісність України та ЄС, досліджено форму- вання української правової традиції в ретроспективному аспекті. Охарактеризова- но адаптаційний потенціал українського законодавства та визначено принципи правової адаптації. У контексті останнього встановлено значення DCFR для визначення методологічних засад розвитку цивільного законодавства України в аспекті вирішення завдання його адаптації до внутрішнього ринку ЄС. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject європейське право ru_RU
dc.subject право ЄС ru_RU
dc.subject концепт приватного права ru_RU
dc.subject правова адаптація ru_RU
dc.subject правова традиція ru_RU
dc.subject рецепція права ru_RU
dc.subject принципи DCFR ru_RU
dc.subject цивільне законодавство ru_RU
dc.subject европейское право ru_RU
dc.subject право ЕС ru_RU
dc.subject концепт частного права ru_RU
dc.subject правовая адаптация ru_RU
dc.subject правовая традиция ru_RU
dc.subject рецепция права ru_RU
dc.subject принципы DCFR ru_RU
dc.subject гражданское законодательство ru_RU
dc.subject European law ru_RU
dc.subject EU law ru_RU
dc.subject the concept of private law ru_RU
dc.subject legal adaptation ru_RU
dc.subject legal tradition ru_RU
dc.subject reception of law ru_RU
dc.subject principles of the DCFR ru_RU
dc.subject civil legislation ru_RU
dc.title Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record