Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 15 by Issue Date

Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 15 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Одеса, 2017)
  У п’ятнадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Аверіна, К. С.; Аверина, К. С.; Averina, K. S. (2017)
  У статті розглядається вплив сучасного контексту буття людини на становлення її ідентичності, що нерозривно пов’язане із цілісністю особистості, та аналізуються причини сучасної кризи ідентичності. Зазначається, ...
 • Арсентьєва, Г. О.; Арсентьева, Г. О.; Arsentjeva, G. O. (2017)
  У статті здійснено оглядовий аналіз досліджень феномена спілкування філософами Нового часу. Розглянуто соціально-філософське осмислення феномена спілкування Р. Декартом в обґрунтуванні можливості ...
 • Алєксєєва, К. І.; Алексеева, Е. И.; Alekseieva, K. I. (2017)
  У статті висвітлюються актуальні перспективи щодо експлікації проблеми осягнення ціннісного а priori у філософській аксіології на прикладі феноменологічної етики Макса Шелера та Ніколая Ґартмана. ...
 • Баринова, Я. Д.; Барінова, Я. Д.; Barinova, Y. D. (2017)
  В статье рассматриваются социальные аспекты современной технологической революции в средствах массовой коммуникации. Обозначены актуальные направления современных медиаисследований. Существующие концепции можно ...
 • Багирли, А. Х.; Багірлі, А. Х.; Bagirli, A. Kh. (2017)
  Одной из основных социальных проблем, которая должна быть решена и решение которой будет иметь влияние на другие социальные проблемы, является безработица в Азербайджане. Безработица является социально-экономическим ...
 • Ель Гуессаб, Карім; Эль Гуэссаб, Карим; El Guessab, Karim (2017)
  У статті проведено теоретичний аналіз сутності глобалізації, а також констатовано збереження традиційного впливу ісламу на всю систему політичних, соціокультурних, життєвих цінностей арабів. Дослідження цих ...
 • Бурий, А. Р.; Бурый, А. Р.; Buryi, A. R. (2017)
  У статті досліджено ключові бінарні смислові структури в російській культурі її «золотого» періоду. Доведено, що Л. Толстой і Ф. Достоєвський поєднували обидві тенденції, притаманні класичній російській культурі, ...
 • Бузаров, А. И.; Бузаров, А. І.; Buzarov, А. I. (2017)
  В статье производится социально-философский анализ различных взглядов учёных на процессы глобализации и демократизации на Арабском Востоке. В ходе анализа установлено, что среди учёных нет единого мнения относительно ...
 • Булига, І. І.; Булыга, И. И.; Bulyga, I. I. (2017)
  Низка авторів уважають, що секуляризація – це незворотний процес, що призводить до звуження сфер впливу релігії, зрештою, до її занепаду. Альтернативна думка наголошує на видозміні форм релігії, які вже себе вичерпали, ...
 • Додонова, В. І.; Додонова, В. И.; Dodonova, V. I. (2017)
  Стаття присвячена аналізу інформаційного впливу на людину. Досліджується феномен дискурсу, розглядаються різні позиції щодо його розуміння, від європейських класиків до сучасних українських і російських науковців. ...
 • Діденко, Л. В.; Диденко, Л. В.; Didenko, L. V. (2017)
  Дослідження присвячене розгляду екзистенції через рівні, на кожному з яких існують головні елементи, що становлять термінокаркас. Екзистенція – різнорівнева якісність існування людини. Рівнями екзистенції є: 1) ...
 • Горбань, Р. А.; Gorban, R. A. (2017)
  У статті розглядаються особливості інтерпретації польським філософом-персоналістом і католицьким теологом Ч.С. Бартніком тринітології – християнського вчення, в основі якого лежить догма про єдність природи і ...
 • Гриб, В. И.; Гриб, В. І.; Gryb, V. I. (2017)
  В философии понятие «душа» имеет два измерения – космологическое и антропологическое. Предметом статьи является второе, присущее природе человека. Единичность, простота и неделимость – общие атрибутивные свойства ...
 • Фесенко, Г. Г.; Fesenko, G. G. (2017)
  У статті здійснено огляд урбаністичних практик молоді у контексті модерних і постмодерних теорій простору. Досліджено особливості культурної присутності молоді в урбанізованому просторі. Проаналізовано топоси міста ...
 • Філяніна, Н. М.; Филянина, Н. Н.; Filyanina, N. M. (2017)
  Статтю присвячено аналізу ролі комунікації в екоосвіті. Особливу увагу приділено засобам масової комунікації (мас-медіа), які, з одного боку, здатні мобілізувати суспільну екологічну свідомість, з іншого – ...
 • Ергеева, Е. И.; Єргєєва, К. І.; Iergieieva, K. I. (2017)
  Автор рассматривает в статье историко-философские истоки такого термина, как «автопоэзис». Запрос на подобные термины во многом обусловлен такой характерной чертой научной рациональности, как усложнение ...
 • Колотило, М. О.; Колотыло, М. О.; Kolotylo, M. O. (2017)
  У статті здійснено дослідження змісту й механізму взаємодії ментальності й менталітету як феноменів духовно-психічного життя етносів, народів і націй. Актуальність розвідки зумовлена тим, що фактично з кінця ХІХ століття ...
 • Іщук, Н. В.; Ищук, Н. В.; Ishchk, N. V. (2017)
  У статті досліджуються основні принципи формування людської особистості в науковій і релігійній (християнській) антропології. Доводиться домінування екзистенціалістської парадигми в науковій та есенціалістської – у ...
 • Кіцул, М. О.; Кицул, М. А.; Kitsul, M. A. (2017)
  У статті досліджується середньовічна релігійна педагогіка як комплекс теорій і практик, що основувався на принципах християнської теології, антропології й герменевтики. Ця педагогіка виникла в процесі місіонерської ...