Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 15 by Subject "axiology"

Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 15 by Subject "axiology"

Sort by: Order: Results:

  • Алєксєєва, К. І.; Алексеева, Е. И.; Alekseieva, K. I. (2017)
    У статті висвітлюються актуальні перспективи щодо експлікації проблеми осягнення ціннісного а priori у філософській аксіології на прикладі феноменологічної етики Макса Шелера та Ніколая Ґартмана. ...
  • Гриб, В. И.; Гриб, В. І.; Gryb, V. I. (2017)
    В философии понятие «душа» имеет два измерения – космологическое и антропологическое. Предметом статьи является второе, присущее природе человека. Единичность, простота и неделимость – общие атрибутивные свойства ...