Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 15 by Title

Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 15 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Коляда, В. И.; Коляда, В. І.; Kolyada, V. I. (2017)
  Статья посвящена проблеме понимания предмета философии как науки. Основная цель статьи – сформулировать некоторые ключевые положения в качестве “Prolegomena” к пониманию предмета современной философии. ...
 • Unknown author (Одеса, 2017)
  У п’ятнадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Кривега, Л. Д.; Kryvega, L. D.; Сухарева, Е. В.; Сухарева, К. В.; Sukhareva, E. V. (2017)
  В статье дается обобщенная характеристика особенностей и тенденций развития африканского региона на современном этапе. Рассматриваются исторические, демографические, природно-климатические факторы развития, а также ...
 • Нерубасская, А. А.; Нерубасська, А. О.; Nerubasskaya, A. A. (2017)
  В статье показаны сложности информационной восприимчивости современной личности. Перегруз информации приводит к формированию различных фильтров восприятия. Фильтры восприятия можно представить как ...
 • Бурий, А. Р.; Бурый, А. Р.; Buryi, A. R. (2017)
  У статті досліджено ключові бінарні смислові структури в російській культурі її «золотого» періоду. Доведено, що Л. Толстой і Ф. Достоєвський поєднували обидві тенденції, притаманні класичній російській культурі, ...
 • Лукашенко, М. В.; Lukashenko, M. V. (2017)
  Тема цінностей і їх трансформацій неодноразово була об’єктом філософських рефлексій і наукових обговорень, але філософські рецепції аксіологічних проблем із дня в день підтверджують свою актуальність в умовах ...
 • Шевель, А. О.; Шевель, А. А.; Shevel, A. O. (2017)
  У статті розкриваються витоки українського гуманізму, аналізується творча спадщина мислителів Київської Русі (Іларіона Київського, Климента Смолятича, Кирила Туровського), П. Юркевича, Л. Зизанія, М. Костомарова, ...
 • Романкова, Л. М.; Романкова, Л. Н.; Romankova, L. N. (2017)
  У статті проаналізовано вимоги до виховання «людини культури» в майбутніх фахівців у просторі ВНЗ. Зазначено, що культурологічна сфера має два джерела впливу на формування особистості: наука живить процес навчання, а ...
 • Райцинець, А. В.; Raytsynets, A. V. (2017)
  У статті досліджуються мусульманська теологія Ф. Гюлена як спроба поєднання ідеалів соціально-політичного консерватизму з ідеями релігійної відкритості, толерантності та діалогу. «Відкритий іслам» Ф. Гюлена ґрунтується ...
 • Бузаров, А. И.; Бузаров, А. І.; Buzarov, А. I. (2017)
  В статье производится социально-философский анализ различных взглядов учёных на процессы глобализации и демократизации на Арабском Востоке. В ходе анализа установлено, что среди учёных нет единого мнения относительно ...
 • Алєксєєва, К. І.; Алексеева, Е. И.; Alekseieva, K. I. (2017)
  У статті висвітлюються актуальні перспективи щодо експлікації проблеми осягнення ціннісного а priori у філософській аксіології на прикладі феноменологічної етики Макса Шелера та Ніколая Ґартмана. ...
 • Гриб, В. И.; Гриб, В. І.; Gryb, V. I. (2017)
  В философии понятие «душа» имеет два измерения – космологическое и антропологическое. Предметом статьи является второе, присущее природе человека. Единичность, простота и неделимость – общие атрибутивные свойства ...
 • Діденко, Л. В.; Диденко, Л. В.; Didenko, L. V. (2017)
  Дослідження присвячене розгляду екзистенції через рівні, на кожному з яких існують головні елементи, що становлять термінокаркас. Екзистенція – різнорівнева якісність існування людини. Рівнями екзистенції є: 1) ...
 • Шаравара, О. О.; Sharavara, O. O. (2017)
  У статті аналізуються світоглядні настанови, формування яких зумовлено четвертою промисловою революцією. Підкреслюється, шо соціалізація сучасної людини та формування її світоглядного горизонту повинні ...
 • Філяніна, Н. М.; Филянина, Н. Н.; Filyanina, N. M. (2017)
  Статтю присвячено аналізу ролі комунікації в екоосвіті. Особливу увагу приділено засобам масової комунікації (мас-медіа), які, з одного боку, здатні мобілізувати суспільну екологічну свідомість, з іншого – ...
 • Колотило, М. О.; Колотыло, М. О.; Kolotylo, M. O. (2017)
  У статті здійснено дослідження змісту й механізму взаємодії ментальності й менталітету як феноменів духовно-психічного життя етносів, народів і націй. Актуальність розвідки зумовлена тим, що фактично з кінця ХІХ століття ...
 • Халиман, М. А.; Халiман, М. А.; Khaliman, M. A. (2017)
  Статья посвящена проблеме мировоззренческого противостояния. Дается анализ сущности, атрибутов, проявлений мировоззренческого противостояния в современном мире. Автор отмечает, что мировоззренческое противостояние ...
 • Матюшко, Б. К.; Matiushko, B. K. (2017)
  У статті розглядається спроба деконструкції провідних оцінок óбразу видатного українського поета, художника й мислителя Тараса Григоровича Шевченка (народний письменник, релігійна людина, політичний ...
 • Фесенко, Г. Г.; Fesenko, G. G. (2017)
  У статті здійснено огляд урбаністичних практик молоді у контексті модерних і постмодерних теорій простору. Досліджено особливості культурної присутності молоді в урбанізованому просторі. Проаналізовано топоси міста ...
 • Баринова, Я. Д.; Барінова, Я. Д.; Barinova, Y. D. (2017)
  В статье рассматриваются социальные аспекты современной технологической революции в средствах массовой коммуникации. Обозначены актуальные направления современных медиаисследований. Существующие концепции можно ...