Реформування судової влади та суміжних інститутів в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалов, С. В.
dc.contributor.author Полянський, Ю. Є.
dc.contributor.author Долежан, В. В.
dc.contributor.author Бакаянова, Н. М.
dc.contributor.author Свида, О. Г.
dc.contributor.author Кивалов, С. В.
dc.contributor.author Полянский, Ю. Е.
dc.contributor.author Свида, А. Г.
dc.contributor.author Kivalov, S. V.
dc.contributor.author Poliansky, Y. E.
dc.contributor.author Dolezhan, V. V.
dc.contributor.author Bakayanova, N. M.
dc.contributor.author Svida, O. G.
dc.date.accessioned 2017-03-20T13:58:33Z
dc.date.available 2017-03-20T13:58:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ківалов С. В., Полянський Ю. Є., Долежан В. В., Бакаянова Н. М., Свида О. Г. Реформування судової влади та суміжних інститутів в Україні / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, В. В. Долежан, Н. М. Бакаянова, О. Г. Свида // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 5-24. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7350
dc.description Ківалов С. В., Полянський Ю. Є., Долежан В. В., Бакаянова Н. М., Свида О. Г. Реформування судової влади та суміжних інститутів в Україні / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, В. В. Долежан, Н. М. Бакаянова, О. Г. Свида // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 5-24. ru_RU
dc.description.abstract У статті досліджуються проблеми конституційного і законодавчого регулювання процесів реформування судової влади України та суміжних інститутів. Стаття містить аналіз основних аспектів судової реформи, включаючи зміни до Конституції України в частині правосуддя, та пропонує стратегічний погляд на розвиток судової системи України відповідно до європейських стандартів. Автори висловлюють свої погляди та доходять висновків щодо запропонованих конституційних змін. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject Конституція України ru_RU
dc.subject судова влада ru_RU
dc.subject прокуратура ru_RU
dc.subject адвокатура ru_RU
dc.subject судово-правова реформа ru_RU
dc.subject Конституция Украины ru_RU
dc.subject судебная власть ru_RU
dc.subject прокуратура ru_RU
dc.subject адвокатура ru_RU
dc.subject судебно-правовая реформа ru_RU
dc.subject the Constitution of Ukraine ru_RU
dc.subject the judiciary ru_RU
dc.subject procuracy ru_RU
dc.subject advocacy ru_RU
dc.subject judicial reform ru_RU
dc.title Реформування судової влади та суміжних інститутів в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record