Право і держава в концепції правосвідомості І.О. ІльїнаFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • Мельничук Ольга Степанівна
    професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, доктор юридичних наук