Історичні права держав на водні простори: теоретико-правовий аналіз

Show simple item record

dc.contributor.author Аверочкіна, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.author Аверочкина, Татьяна Владимировна
dc.contributor.author Averochkina, Tetyana V.
dc.date.accessioned 2017-03-29T12:50:40Z
dc.date.available 2017-03-29T12:50:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Аверочкіна Т. В. Історичні права держав на водні простори: теоретико-правовий аналіз / Т. В. Аверочкіна // Закарпатські правові читання: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конфер. молодих учених та студентів (9-10 квіт. 2012 р.) / за заг. ред. Ф. Г. Ващука, П. А. Трачука. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – С. 25-30. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7422
dc.description Аверочкіна Т. В. Історичні права держав на водні простори: теоретико-правовий аналіз / Т. В. Аверочкіна // Закарпатські правові читання: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конфер. молодих учених та студентів (9-10 квіт. 2012 р.) / за заг. ред. Ф. Г. Ващука, П. А. Трачука. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – С. 25-30. ru_RU
dc.description.abstract Автор відзначає, що проблема визнання історичних прав держав на водні простори є ще далекою від остаточного вирішення. Ця обставина вимагає продовження законопроектних робіт на міжнародному рівні, вироблення єдиних підходів та критеріїв для визнання прав держав на історичні простори, прийняття з цього приводу або окремої конвенції, або доповнення Конвенції ООН з морського права 1982 року. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Ужгород : ЗакДУ ru_RU
dc.subject історичні води ru_RU
dc.subject історичні права держав ru_RU
dc.subject морські простори ru_RU
dc.subject внутрішні води ru_RU
dc.subject юрисдикція у внутрішніх морських водах ru_RU
dc.title Історичні права держав на водні простори: теоретико-правовий аналіз ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Аверочкіна Тетяна Володимирівна
    кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією, доцент кафедри морського та митного права Національного університету "Одеська юридична академія"

Show simple item record