Морське право. Джерела

Show simple item record

dc.contributor Ківалов, Сергій Васильович ukr
dc.contributor Кивалов, Сергей Васильевич ru
dc.contributor Kivalov, Serhiy V. en
dc.contributor.author Додін, Євген Васильович
dc.contributor.author Додин, Евгений Васильевич
dc.contributor.author Dodin, Evhen V.
dc.contributor.author Кузнецов, Сергій Олександрович
dc.contributor.author Кузнецов, Сергей Александрович
dc.contributor.author Kuznetsov, Serhiy O.
dc.contributor.author Аверочкіна, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.author Аверочкина, Татьяна Владимировна
dc.contributor.author Averochkina, Tetyana V.
dc.contributor.author Нікіша, Дмитро Олександрович
dc.contributor.author Никиша, Дмитрий Александрович
dc.contributor.author Nikisha, Dmytro O.
dc.date.accessioned 2017-03-29T14:15:53Z
dc.date.available 2017-03-29T14:15:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Морське право. Джерела: У 3 ч. Ч. I. Міжнародне морське право. Т. 1. Загальні міжнародні конвенції. Кн. 1 III Конференція ООН з морського права / С. В. Ківалов (авт. вступ. ст.), Є. В. Додін (керівник авт. кол.), С. О. Кузнецов (наук. ред.), Т. В. Аверочкіна (відп. ред.), Д. О. Нікіша ; НУ «ОЮА», каф. морського та митного права. – Одеса : Фенікс, 2012. — 570 с. – Англ. та укр. мовами. – Серія «Енциклопедія морського права». ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-438-519-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7443
dc.description Морське право. Джерела: У 3 ч. Ч. I. Міжнародне морське право. Т. 1. Загальні міжнародні конвенції. Кн. 1 III Конференція ООН з морського права / С. В. Ківалов (авт. вступ. ст.), Є. В. Додін (керівник авт. кол.), С. О. Кузнецов (наук. ред.), Т. В. Аверочкіна (відп. ред.), Д. О. Нікіша ; НУ «ОЮА», каф. морського та митного права. – Одеса : Фенікс, 2012. — 570 с. – Англ. та укр. мовами. – Серія «Енциклопедія морського права». ru_RU
dc.description.abstract Це видання укладено викладачами Національного університету «Одеська юридична академія» і містить тексти Конвенції ООН з морського права (UNCLOS 82) з усіма додатками, текст Заключного акта Третьої Конференції ООН з морського права з усіма доповненнями, Угоду про імплементацію частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, Угоду про виконання положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними 1995 року, а також Закон України від 3 червня 1999 року «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року» та Закон України вiд 28 листопада 2002 року «Про ратифікацію Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними» англійською та українською мовами. У виданні представлено підготовлений авторами-укладачами огляд: історії прийняття Конвенції ООН з морського права 1982 року; подій, що передували проведенню III Конференції ООН з морського права та хронологію її проведення, що дасть можливість читачам краще зрозуміти та проаналізувати цей документ. У вступній статті Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор С.В. Ківалов акцентує увагу читачів на новелах правотворчої практики, яких було застосовано на III Конференції ООН з морського права, завдяки чому стало можливим прийняття Конвенції ООН з морського права 1982 року як всеосяжної «Конституції для океанів». ru_RU
dc.description.abstract This edition is made by the professors of National University “Odessa Law Academy” and contains the texts of the UN Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS 82) in English and Russian with all annexes and additions, the text of the Final Act of the Third UN Conference on the Law of the Sea with all annexes and additions, the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the UN Convention on the Law of the Sea, 1982, the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, 1995, as well as the Law of Ukraine of June 3, 1999 “On the ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 and the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the UN Convention on the Law of the Sea, 1982” and the Law of Ukraine of November 28, 2002 “On the ratification of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks”. The authors of this edition give a review of the history of the adoption of the UN Convention on the Law of the Sea, 1982; the events preceding the Third UN Conference on the Law of the Sea and the chronology of the conference. This will give the readers an opportunity to understand and analyze this document better. In the introductory article, the President of National University “Odessa Law Academy”, Doctor of Law, Professor S. Kivalov highlights the novels of law-making practice which were applied at the Third UN Conference on the Law of the Sea, and which made it possible to adopt the UN Convention on the Law of the Sea, 1982 as a comprehensive “Constitution for the Oceans.” en
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.title Морське право. Джерела ru_RU
dc.title.alternative Ч. I. Міжнародне морське право ru_RU
dc.title.alternative Т. 1. Загальні міжнародні конвенції ru_RU
dc.title.alternative Кн. 1 III Конференція ООН з морського права ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record