Посмотр Матеріали конференцій по дате публикации

Посмотр Матеріали конференцій по дате публикации

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Колосовская, Н. И.; Колосовська, Н. І.; Kolosovskay, N. I. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статьи утверждает, что в международном контексте суррогатные соглашения между гражданами разных стран практиковались и по-прежнему будут практиковаться, в связи с чем возникают и будут возникать коллизии (споры), ...
 • Шульга, Д. В.; Shulga, D. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  На підставі системного аналізу опрацьованих автором статті літературних джерел та викладеного матеріалу, автор зробив узагальнюючі висновки: 1. Єдиною альтернативою застосуванню збройної сили інших держав в ...
 • Чіпєра, О В.; Чипера, О. В.; Chipera, O. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Принципи міжнародного космічного права, на думку автора статті, дають можливість, хоч і в порівняно загальних рисах, сформувати правовий режим використання космічного простору. В його основі як принципові специфічні ...
 • Темченко, О. В.; Temchenko, O. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статті сверджує, що євроінтеграція України, яка серед іншого, має соціальний вимір, повинна розпочинатись із запровадження системи цінностей, носієм та уособленням яких є Рада Європи. Виконання рекомендаційних актів ...
 • Костова, Г. I.; Костова, Г. И.; Kostova, G. I. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор у своїй статті робить висновок, що захист прав національних меншин сучасними документами міжнародного права розглядається як невід’ємна частина міжнародно-правового захисту прав людини і як об’єкт міжнародного ...
 • Виговський, О. I.; Выговский, О. И.; Vygovskyy, O. I. (Одеса, 2010)
  Автор статті аналізує результати процесу уніфікації регулювання цінних паперів у міжнародному приватному праві, слід підкреслити, що висвітлені нами питання потребують подальшої розробки на науковому рівні та детального ...
 • Гайворонська, Ю. Р.; Гайворонская, Ю. Р.; Gaivoronskaya, Yu. R. (Одеса, 2010)
  У статті автор переконує, що міжнародним товариством проводяться активні дії щодо боротьби з міжнародним піратством. Але, становище міжнародного морського права все ж закликає всіх членів міжнародної співдружності спрямувати ...
 • Гаджиєва, Д. В.; Гаджиева, Д. В.; Hajiyeva, D. V. (Одеса, 2010)
  Автор у статті робить висновок, що з розвитком міжнародно-правового правозахисного механізму та інтенсифікацією реалізації права на свободу об’єднання, буде збільшуватися і кількість різного роду міжнародних ...
 • Бурчак, М. М.; Burchak, M. M. (Одеса, 2010)
  Автор статті стверджує, що на сьогодні у міжнародному праві не існує загальновизнаного принципу щодо відшкодування будь-якої шкоди, завданої без порушення міжнародно-правових зобов’язань. Iснуючі договори ...
 • Верлан, С. I.; Верлан, С. И.; Verlan, S. I. (Одеса, 2010)
  В своїй статті автор доводить, що інститут екстрадиції становить собою упорядковану форму міждержавної співпраці, орієнтовану на підтримку міжнародної законності й правопорядку. Що ж стосується України, то нинішній стан ...
 • Толкаченко, Е. В.; Толкаченко, Є. В.; Tolkachenko, E. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статьи отмечает, что цели и основная деятельность международных экологических организаций, как правило, направлена на реализацию общих программ относительно окружающей природной среды, экологического мониторинга и ...
 • Кривенко, Ю. В.; Krivenko, Y. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статті досліджує і доводить прикладами, що сучасне міжнародне законодавство передбачає різноманітні підходи до закріплення правосуб’єктності Церкви та релігійних організацій та визначення їх цивільно — правового статуту.
 • Чорномидз, Ю. Н.; Чорномідз, Ю. Н.; Chornomidz, Y. N. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Расширение круга субъектов международного права, по мнению автора статьи, возможно за счет субъектов федераций и субнациональных (автономных) территорий унитарных государств, которые также могут вступать и, более того, ...
 • Кузьміна, О. Р.; Кузьмина, О. Р.; Kuzmina, A. R. (Одеса : Фенікс, 2010)
  У статті автор робить висновок, що створення та функціонування Міжнародного кримінального суду на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин є завершенням великої роботи науковців, політичних діячів, спрямованої ...
 • Юхименко, В. I.; Юхименко, В. И.; Uhimenko, V. I. V. I. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статті розглядає значення науки міжнародного права в Україні, про яку , на думку автора, заговорили в 50-ті роки завдяки працям, окрім названих учених, Л.I. Коломенцевої, М.К. Коростаренка, Є.Л. Куришкова, ...
 • Гаркуша, Ю. О.; Garkusha, J. O. (Одеса, 2010)
  На поглядавтора статті, запропоновані в статті варіанти вирішення проблеми дискримінації, забезпечать захист гарантованого Конституцією України права на рівність, сприятимуть зменшенню кількості випадків дискримінації та ...
 • Глущенко, О. О.; Glushchenko, О. О. (Одеса, 2010)
  Автор статті вважає, що для того, щоб вирішити проблему тероризму та відповідно захист прав людини і громадянина в умовах боротьби з тероризмом, недостатньо танків, артилерії, літаків, бомб чи чого-небудь подібного. Потрібна ...
 • Галацан, Е. А.; Галацан, Є. А.; Galatsan, E. A. (Одеса, 2010)
  Автор в своей статье доказывает, что положение ребенка во время вооруженного конфликта — это комплексная проблема. Чаще всего речь идет о детях, принимающих непосредственное участие в вооруженном конфликте. В ...
 • Косенкова, В. Г.; Косєнкова, В. Г.; Kosenkova, V. G. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статьи доказывает, что в современном праве сложился комплекс принципов и норм, относящихся к общепризнанным правам человека. Международные договоры по правам человека устанавливают обязательства государств по ...
 • Голубченко, Е. В.; Голубченко, Є. В.; Holubchenko, E. V. (Одеса, 2010)
  В своей статье автор пишет, что зарубежная и международная практика свидетельствуют о возможности и необходимости защиты прав владельцев товарных знаков в Интернете при регистрации доменных имен при условии, что в ...