Посмотр Матеріали конференцій по дате публикации

Посмотр Матеріали конференцій по дате публикации

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Лінник, Н. В.; Линник, Н. В.; Linnik, N. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статті в своїй роботі наводить висновок про те, що діти, як і дорослі, можуть сприйматися як повноправні суб’єкти міжнародного права. Фактично, обмеження в застосуванні прав, що базуються на віці, похідні не стільки ...
 • Лабенко, Л. В.; Labenko, L. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор у своїй статті показує, що на сьогодні інформація відіграє дуже велику роль у житті кожного із нас. Це породжено тим, що ми живемо у інформаційному суспільстві. За допомогою інформації можна багато чого зробити як ...
 • Чернега, К. И.; Чернега, К. І.; Chernega, K. I. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статьи утверждает, что в условиях современных конфликтов дети становятся не только жертвами, но порой также и лицами, которые сами совершают насилие. Детей превращают в средство ведения войны, систематически вербуют ...
 • Чернеютє, К. В.; Чернеюте, К. В.; Cherneuyte, K. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статті вважає, що процес усиновлення є тривалим. Законодавство більшості країн чітко не визначає час, протягом якого має відбуватись усиновлення. Юридичним фактом усиновлення стає після прийняття відповідного рішення ...
 • Лапутько, К. В.; Laputko, K. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статьи считает целесообразным соотносить международное гуманитарное право и права прав человека, как общее и частное. Первичном применению в вслучае вооруженных конфликтов полежит МГП (lex specialis), однако, если ...
 • Кричковська, Я. В.; Кричковская, Я. В.; Krichkovskaya, Ya. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор в своїй роботі робить висновок, що стадія сприйняття виникнення в цілому Міжнародного фінансового права (МФП) вже відбулася, але саме визначення поняття, природи, сутності МФП розглядається науковою світовою ...
 • Кривенко, М. О.; Кривенко, М. О.; Krivenko, M. O. (Одеса : Фенікс, 2010)
  В світлі останніх законодавчих подій, на думку автора статті, розвитку й поширення набула проблема навчання дітей з фізичними недоліками. Незважаючи на те, що уряди більшості країн надають соціальну підтримку для ...
 • Мануілова, К. В.; Мануилова, К. В.; Manuylova, K. V. (Одеса : Фенікс, 2010)
  У міжнародно-правовій області регулювання зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, доводить автор статті, багатосторонні договори регулюють деліктні відносини переважно не колізійним, а прямим методом, ...
 • Меджитова, А. С.; Мєджитова, А. С.; Medzhitova, A. S. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статьи признает, что практически невозможно осветить все проблемные вопросы консульской защиты граждан Украины за рубежом. Они возникают все снова и снова, и каждый раз в новой вариации. Задача консульских учреждений ...
 • Грищенко, Ю. Ю.; Grishchenko, Y. Y. (Одеса, 2010)
  Автор статті роозглядає Закон про банкрутство 1999 р., який містить тільки одну статтю загального характеру, що стосується участі у справах про банкрутство іноземних суб’єктів права. До того ж ця стаття не містить ...
 • Грушко, М. В.; Grushko, M. V. (Одеса, 2010)
  У статті автор вказує, що будь-яка особа, в тому числі й жінка, яка приймала участь у воєнних діях, але не одержала статусу військовополоненого, повинна, користуватися перевагами, наданими положеннями IV Конвенції про ...
 • Мохаммад, С. А.; Muhammad, S. A. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статьи считает, что самым главным врагом природы является человек, который из-за своей алчной натуры не задумывается об катастрофических последствиях своей деятельности для природы, ведь самое главное — получить ...
 • Луковецька, К. О.; Луковецкая, К. О.; Lukovetskaya, K. O. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Проблема міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб, на думку автора статті, набуває особливої значимості з урахуванням того, що на сучасному етапі розвитку світового співтовариства загальновизнано, що політичні, соціальні, ...
 • Десятник, А. Д.; Desytnik, A. D. (Одеса, 2010)
  Автор статті робить висновок, що Питання входження України, як і будь-якої країни, до ЄС — дуже складна комплексна проблема. Вочевидь, що на даному етапі Європейський Союз не поспішає брати на себе зобов’язання відчинити ...
 • Меліщук, О. Е.; Мелищук, О. Э.; Melichuk, O. E. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор у своїй статті каже, що миротворча діяльність є найефективнішим засобом врегулювання військового та політичного конфлікту. Міжнародна діяльність є універсальним інструментом боротьби за збереження миру та ...
 • Григоришин, А. I.; Григоришин, А. И.; Grigorishin, A. I. (Одеса, 2010)
  У своїй статті автор наводить аналіз проблем визнання держав у сучасному міжнародному праві, що дозволяє йому зробити певні висновки. По-перше, безумовно необхідною є як найшвидша кодифікація міжнародно-правових норм у ...
 • Гуменчук, А. М.; Gumenchuk, A. M. (Одеса, 2010)
  Автор статті доводить, що ммплементація принципу добросовісності в судову практику є актуальним та невідкладним завданням судочинства. Цей процес повинен обумовлюватися двома факторами: 1. Відповідними науковими ...
 • Матяж, О.; Matyazh, O. (Одеса : Фенікс, 2010)
  Автор статьи анализирует механизм международно-правового регулирования как совокупность средств и способов реализации положений международного права, который имеет целью регулировать международные отношения в рамках ...
 • Гринюк, В. Г.; Grinyuk, V. G. (Одеса, 2010)
  В своїй статті автор стверджує, що Україна прагне до активного розвитку політичних, торговельних та економічних відносин з усіма країнами світу. А тому для України важливою є участь у створенні Єдиного економічного ...
 • Дігтяр, В. Л.; Дигтяр, В. Л.; Degtyar, V. L. (Одеса, 2010)
  На думку автора статті , практичну діяльність держав щодо припинення морського піратства не можна визнати ефективною. Держави, які ратифікували морські конвенції, погоджуються з необхідністю вирішення питань щодо припинення ...