Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Випуск 50: Recent submissions