Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Випуск 51

Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Випуск 51

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 51. - 493 с.