Актуальні проблеми держави і права. - 2010. - Випуск 52

Актуальні проблеми держави і права. - 2010. - Випуск 52

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ;МОНмолодьспорт України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2010. – Вип. 52. - 474 с.