Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Випуск 63

Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Випуск 63

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 63. - 600 с.