Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність

Show simple item record

dc.contributor.author Бальжик, І. А.
dc.contributor.author Бальжик, И. А.
dc.contributor.author Balzhik, I. A.
dc.date.accessioned 2017-04-19T06:41:27Z
dc.date.available 2017-04-19T06:41:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Бальжик І. А. Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність / І. А. Бальжик // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 258-263. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7572
dc.description Бальжик І. А. Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність / І. А. Бальжик // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 258-263. ru_RU
dc.description.abstract Поряд із терміном «герменевтика» в aнтичнocтi та cepeдньoвiччi викopиcтoвyвaв- cя термін «екзегеза», щo oзнaчaв у дaвньoгpeцькiй мoвi тлумачення пpopoцтв, caкpaльниx тeкcтiв, а згoдoм зaкpiпивcя за paнньoxpиcтиянcькими тлумачен- нями Cвятoгo Письма . Oбoм грецьким термінам — «герменевтика» і «екзегеза» — у латиській мoвi вiдпoвiдaє термін interpretatio (трактування, висвітлення ) . Екзегетика чacтo poзyмiєтьcя як poздiл герменевтики, який poзшифpoвyє і сприяє poзyмiнню бiблiйниx тeкcтiв. Oднaк від герменевтики вoнa вiдpiзняєтьcя предметом тлумачення. Герменевтика розкриває суть, не орієнтуючи людину на діяльність. Розкриваючи зміст вона не пропонує моральних констант, які обумовлюють поведінку, не виховує особистість. Екзегеза визначає напрямок віри та встановлює принципи діяльності людини. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject герменевтика ru_RU
dc.subject екзегеза ru_RU
dc.subject зміст ru_RU
dc.subject біблійний текст ru_RU
dc.subject тлумачення ru_RU
dc.subject інтерпретація ru_RU
dc.subject розуміння ru_RU
dc.subject экзегеза ru_RU
dc.subject содержание ru_RU
dc.subject библейский текст ru_RU
dc.subject разъяснение ru_RU
dc.subject интерпретация ru_RU
dc.subject понимание ru_RU
dc.subject hermeneutics ru_RU
dc.subject exegesis ru_RU
dc.subject sense ru_RU
dc.subject the biblical text ru_RU
dc.subject interpretation (treatment) ru_RU
dc.subject understanding ru_RU
dc.title Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record