Герменевтичний підхід до визначення поняття сучасної держав

Show simple item record

dc.contributor.author Джураєва, О. О.
dc.contributor.author Djurayeva, O. O.
dc.contributor.author Джураева, О. О.
dc.date.accessioned 2017-04-19T13:17:09Z
dc.date.available 2017-04-19T13:17:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Джураєва О. О. Герменевтичний підхід до визначення поняття сучасної держав / О. О. Джураєва // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 142-146. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7581
dc.description Джураєва О. О. Герменевтичний підхід до визначення поняття сучасної держав / О. О. Джураєва // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 142-146. ru_RU
dc.description.abstract У статті висвітлюються погляди багатьох вчених на визначення поняття «сучасна держава» з точки зору розвитку та функціонування основних сфер її діяльності. Враховуючи те, що в юридичній літературі думок відносно дефініції «сучасна держава» достатньо, однак до єдиного розуміння все ж таки не дійшли. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject герменевтика ru_RU
dc.subject політико-правове пізнання ru_RU
dc.subject сучасна держава ru_RU
dc.subject «образ сучасної держави» ru_RU
dc.subject організація політичної влади ru_RU
dc.subject розуміння ru_RU
dc.subject національна держава ru_RU
dc.subject інститути демократії ru_RU
dc.subject текст ru_RU
dc.subject осмислення ru_RU
dc.subject политико-правовое познание ru_RU
dc.subject современное государство ru_RU
dc.subject "образ современного государства" ru_RU
dc.subject организация политической власти ru_RU
dc.subject понимание ru_RU
dc.subject национальное государство ru_RU
dc.subject институты демократии ru_RU
dc.subject осмысление ru_RU
dc.subject hermeneutics ru_RU
dc.subject political-legal knowledge ru_RU
dc.subject the modern state ru_RU
dc.subject «the image of the modern state» ru_RU
dc.subject the organization of the political power ru_RU
dc.subject understanding ru_RU
dc.subject the text ru_RU
dc.subject the national state ru_RU
dc.subject institutions of democracy ru_RU
dc.subject comprehension ru_RU
dc.title Герменевтичний підхід до визначення поняття сучасної держав ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record