Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права

Show simple item record

dc.contributor.author Дмитрик, О. О.
dc.contributor.author Dmytryk, O. O.
dc.date.accessioned 2017-04-19T13:28:54Z
dc.date.available 2017-04-19T13:28:54Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Дмитрик О. О. Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права / О. О. Дмитрик // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 459-466. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7582
dc.description Дмитрик О. О. Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права / О. О. Дмитрик // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 459-466. ru_RU
dc.description.abstract У статті здійснено аналіз наукових думок стосовно визначення місця актів вищих судових органів у системі джерел фінансового права.Автором окреслені характерні ознаки рішень Конституційного Суду України, які дозволяють включити останні до системи джерел фінансового права, та наведені приклади рішень Конституційного Суду України, які суттєво впливають на правове регулювання фінансових відносин. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject джерела фінансового права ru_RU
dc.subject акти вищих судових органів ru_RU
dc.subject рішення Конституційного Суду України ru_RU
dc.subject источники финансового права ru_RU
dc.subject акты высших судебных органов ru_RU
dc.subject решения Конституционного Суда Украины ru_RU
dc.subject sources of financial law ru_RU
dc.subject acts of highest judicial bodies ru_RU
dc.subject decisions of Constitutional Court of Ukraine ru_RU
dc.title Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record