Народна законодавча ініціатива: проблеми впровадження в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Средницька, Ірина Юріївна
dc.contributor.author Srednytska, Irina Yu.
dc.date.accessioned 2017-04-20T08:04:12Z
dc.date.available 2017-04-20T08:04:12Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Средницька І. Ю. Народна законодавча ініціатива: проблеми впровадження в Україні / І. Ю. Средницька // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 294-296. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7590
dc.description Средницька І. Ю. Народна законодавча ініціатива: проблеми впровадження в Україні / І. Ю. Средницька // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 294-296. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject народна законодавча ініціатива ru_RU
dc.subject форми громадської участі ru_RU
dc.subject правова непідготовленість ru_RU
dc.subject агітаційна кампанія ru_RU
dc.subject застосування інформаційних технологій ru_RU
dc.subject народная законодательная инициатива ru_RU
dc.subject формы общественного участия ru_RU
dc.subject правовая неподготовленность ru_RU
dc.subject агитационная кампания ru_RU
dc.subject применение информационных технологий ru_RU
dc.subject people's legislative initiative ru_RU
dc.subject forms of public participation ru_RU
dc.subject legal unpreparedness ru_RU
dc.subject agitation campaign ru_RU
dc.subject application of information technology ru_RU
dc.title Народна законодавча ініціатива: проблеми впровадження в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record