До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм

Show simple item record

dc.contributor.author Гончаров, В. В.
dc.contributor.author Goncharov, V. V.
dc.date.accessioned 2017-04-24T06:54:33Z
dc.date.available 2017-04-24T06:54:33Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Гончаров В. В. До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм / В. В. Гончаров // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 270-276. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7614
dc.description Гончаров В. В. До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм / В. В. Гончаров // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 270-276. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена одному з найменш досліджених у вітчизняній літературі способу тлумачення юридичних норм — функціональному. Аналізуються підходи до нього, що склалися в теорії права, та робиться висновок про помилковість спроб обґрунтувати функціональне тлумачення юридичних норм через теорію змісту норми як волі історичного законодавця. Доводиться потреба у функціональній інтерпретації не тільки оціночних понять, але й будь-якого іншого тексту нормативно-юридичного акта. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject функціональний контекст ru_RU
dc.subject воля історичного законодавця ru_RU
dc.subject оціночні поняття ru_RU
dc.subject функціональне тлумачення ru_RU
dc.subject функциональное толкование ru_RU
dc.subject функциональный контекст ru_RU
dc.subject воля исторического законодателя ru_RU
dc.subject оценочные понятия ru_RU
dc.subject functional interpretation ru_RU
dc.subject functional context ru_RU
dc.subject intentions of a historical legislator ru_RU
dc.subject appreciative concepts ru_RU
dc.title До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record