Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу

Show simple item record

dc.contributor.author Гудима, Д. А.
dc.contributor.author Hudyma, D. A.
dc.date.accessioned 2017-04-24T07:05:13Z
dc.date.available 2017-04-24T07:05:13Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Гудима Д. А. Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу / Д. А. Гудима // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 276-283. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7615
dc.description Гудима Д. А. Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу / Д. А. Гудима // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 276-283. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемі герменевтичного тлумачення понять юридичної антропології: правова людина та юридична людина. Правова людина — це людський індивід, якому з огляду на його природу притаманні вроджені правові якості (природні, невід'ємні, основоположні права). Юридична людина — це людський індивід, який у процесі соціалізації здатний сприймати, реалі- зовувати та трансформувати право як спеціально-соціальне явище, що є елементом сформованої у певному суспільстві культури. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject юридична антропологія ru_RU
dc.subject герменевтика ru_RU
dc.subject правова людина ru_RU
dc.subject юридична людина ru_RU
dc.subject юридическая антропология ru_RU
dc.subject правовой человек ru_RU
dc.subject юридический человек ru_RU
dc.subject legal anthropology ru_RU
dc.subject hermeneutics ru_RU
dc.subject law man ru_RU
dc.subject legal man ru_RU
dc.title Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record