Експериментальне законодавство як спосіб підвищення якості правового регулювання в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Чистякова, Юлія Володимирівна
dc.contributor.author Чистякова, Юлия Владимировна
dc.contributor.author Chystiakova, Yuliia V.
dc.date.accessioned 2017-05-04T08:02:01Z
dc.date.available 2017-05-04T08:02:01Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Чистякова Ю. В. Експериментальне законодавство як спосіб підвищення якості правового регулювання в Україні / Ю. В. Чистякова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 361-363. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7673
dc.description Чистякова Ю. В. Експериментальне законодавство як спосіб підвищення якості правового регулювання в Україні / Ю. В. Чистякова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 361-363. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject правове регулювання ru_RU
dc.subject експериментальне законодавство ru_RU
dc.subject Угода про асоціацію ru_RU
dc.subject українська правова система ru_RU
dc.subject досвід інших держав ru_RU
dc.subject ознаки експериментальних норм ru_RU
dc.subject правовое регулирование ru_RU
dc.subject экспериментальное законодательство ru_RU
dc.subject Соглашение об ассоциации ru_RU
dc.subject украинская правовая система ru_RU
dc.subject опыт других государств ru_RU
dc.subject признаки экспериментальных норм ru_RU
dc.subject legal regulation ru_RU
dc.subject experimental legislation ru_RU
dc.subject Association Agreement ru_RU
dc.subject Ukrainian legal system ru_RU
dc.subject experience of other states ru_RU
dc.subject signs of experimental norms ru_RU
dc.title Експериментальне законодавство як спосіб підвищення якості правового регулювання в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record