Правотворчий аспект взаємодії норм кримінально-процесуального права та моральнісних принципів в процесі доказування

Show simple item record

dc.contributor.author Гуртієва, Л. М.
dc.contributor.author Гуртиева, Л. Н.
dc.contributor.author Gurtieva, L.
dc.date.accessioned 2017-05-12T08:56:29Z
dc.date.available 2017-05-12T08:56:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Гуртієва Л. М. Правотворчий аспект взаємодії норм кримінально-процесуального права та моральнісних принципів в процесі доказування / Л. М. Гуртієва // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 508-510. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7715
dc.description Гуртієва Л. М. Правотворчий аспект взаємодії норм кримінально-процесуального права та моральнісних принципів в процесі доказування / Л. М. Гуртієва // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 508-510. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject взаємодія норм кримінально-процесуального права та моральнісних принципів ru_RU
dc.subject моральнісні начала процесу доказування ru_RU
dc.subject доказове право ru_RU
dc.subject норми кримінально-процесуального права ru_RU
dc.subject взаимодействие норм уголовно-процессуального права и нравственных принципов ru_RU
dc.subject нравственные начала процесса доказывания ru_RU
dc.subject доказательственное право ru_RU
dc.subject нормы уголовно-процессуального права ru_RU
dc.subject interaction of the criminal procedure law and of moral principles ru_RU
dc.subject moral principles proving process ru_RU
dc.subject law of evidence ru_RU
dc.subject norms of criminal procedure law ru_RU
dc.title Правотворчий аспект взаємодії норм кримінально-процесуального права та моральнісних принципів в процесі доказування ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record