Впровадження норм конвенції Міжнародної організації праці №117 у вітчизняне законодавство як крок на шляху розбудови соціальної держави

Show simple item record

dc.contributor.author Краснов, Єгор Володимирович
dc.contributor.author Краснов, Егор Владимирович
dc.contributor.author Krasnov, Ye. V.
dc.date.accessioned 2017-09-07T07:19:22Z
dc.date.available 2017-09-07T07:19:22Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Краснов Є. В. Впровадження норм конвенції Міжнародної організації праці №117 у вітчизняне законодавство як крок на шляху розбудови соціальної держави / Є. В. Краснов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 495-497. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7814
dc.description Краснов Є. В. Впровадження норм конвенції Міжнародної організації праці №117 у вітчизняне законодавство як крок на шляху розбудови соціальної держави / Є. В. Краснов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 495-497. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject ратифікація конвенції МОП №117 ru_RU
dc.subject впровадження норм конвенції у вітчизняне законодавство ru_RU
dc.subject шлях розбудови соціальної держави ru_RU
dc.subject соціальний захист ru_RU
dc.subject міжнародна співпраця ru_RU
dc.subject ратификация конвенции МОТ №117 ru_RU
dc.subject внедрение норм конвенции в отечественное законодательство ru_RU
dc.subject путь развития социального государства ru_RU
dc.subject социальная защита ru_RU
dc.subject международное сотрудничество ru_RU
dc.subject ratification of ILO Convention No. 117 ru_RU
dc.subject introduction of the norms of the convention into the domestic legislation ru_RU
dc.subject the path of development of the social state ru_RU
dc.subject social protection ru_RU
dc.subject international cooperation ru_RU
dc.title Впровадження норм конвенції Міжнародної організації праці №117 у вітчизняне законодавство як крок на шляху розбудови соціальної держави ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record