Роль соціокультурної динаміки в детермінації девіатних практик молоді

Show simple item record

dc.contributor.author Ілько, С. А.
dc.contributor.author Илько, С. А.
dc.contributor.author Ilko, S.
dc.date.accessioned 2017-09-13T12:34:52Z
dc.date.available 2017-09-13T12:34:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Ілько С. А. Роль соціокультурної динаміки в детермінації девіатних практик молоді / С. А. Ілько // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 395-397. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7866
dc.description Ілько С. А. Роль соціокультурної динаміки в детермінації девіатних практик молоді / С. А. Ілько // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 395-397. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject криміногенна роль наркотизму ru_RU
dc.subject девіантні поведінкові відхилення підлітків ru_RU
dc.subject соціальна дезадаптація ru_RU
dc.subject вікова нормативна криза розвитку ru_RU
dc.subject криминогенная роль наркотизма ru_RU
dc.subject девиантные поведенческие отклонения подростков ru_RU
dc.subject социальная дезадаптация ru_RU
dc.subject возрастной нормативный кризис развития ru_RU
dc.subject criminogenic role of narcotism ru_RU
dc.subject criminogenic role of drug addiction ru_RU
dc.subject deviant behavioral deviations of adolescents ru_RU
dc.subject social disadaptation ru_RU
dc.subject age-related normative crisis of development ru_RU
dc.subject the age-old normative crisis of development ru_RU
dc.title Роль соціокультурної динаміки в детермінації девіатних практик молоді ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record